Aktuelle aktiviteter || Aktuelle Aktivitäten

kultKIT-afslutningsarrangement || kultKIT-Abschlussveranstaltung

kultKIT-projektets afslutningsarrangement – “Kultur, uddannelse, idræt og fritid med kultKIT: Tilbageblik og indblik i det dansk-tyske samarbejde” – finder sted i Lübeck d. 5. maj og alle er inviteret. Flere af kultKIT-projektets mikroprojektakteure og projektdeltagere vil  fortælle om deres dansk-tyske projekter såvel som andet arbejde og resultater i kultKIT-projektet. Desuden kan vi glæde os til et oplæg om det dansk-tyske samarbejde på uddannelsesområdet og en plenumdiskussion om muligheder, udfordringer og fremtidige perspektiver i det dansk-tyske samarbejde inden for kultur, uddannelse og ungeområdet med deltagere fra andre Interreg-projekter og et indledende statement af lektor Petra Daryai-Hansen ved Københavns Universitet. Se hele programmet nedenstående.

Arrangementet finder sted i Media Docks (kørselsvejledning her: www.mediadocks.de/lage-anfahrt.php), tæt på både motorvej og centrum, gode parkeringsmuligheder og kun 15 min. til fods fra banegården i Lübeck.

Vi beder om tilmeldinger mht. deltagelse til Susanne Birck: s.birck@kreis-oh.de senest d. 22. april.

Vi glæder os til at se dig i Lübeck d. 5. maj!

Die Abschlussveranstaltung des kultKIT-Projekts – “Kultur, Bildung, Sport und Freizeit mit kultKIT: Rückblicke und Einblicke in die deutsch-dänische Zusammenarbeit” – findet sted d. 5. Mai in Lübeck. Wir freuen uns sehr darüber, das viele unserer Mikroprojektakteure und Projektteilnehmer an der Veranstaltung teilnehmen und über ihre deutsch-dänischen Projekte und die andere Arbeit und Ergebnisse des kultKIT-Projekts berichten werden. Weiterhin freuen wir uns auf einen Vortrag zur deutsch-dänischen Zusammenarbeit im Bildungsbereich sowie eine Podiumsdiskussion zu den Möglichkeiten, Herausforderungen und Perspektiven in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung und Jugend mit Teilnehmern aus anderen Interreg-Projekten und einem einleitenden Statement von Petra Daryai-Hansen, associate professor an der Universität Kopenhagen.  Das Programm finden Sie weiter unten

Die Veranstaltung findet in den Media Docks statt (Anfahrt: www.mediadocks.de/lage-anfahrt.php), mit dem Auto gut erreichbar und mit ausreichenden Parkmöglichkeiten und nur 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt. 

Um Ihre Anmeldung bitten wir bis zum 22. April per E-Mail an Susanne Birck: s.birck@kreis-oh.de.

Wir freuen uns darauf, Sie in Lübeck zu begrüßen!

5. maj 2018: Save-the-date: Afslutningsevent i Lübeck || 5. Mai 2018: Save-the-Date: Abschlussveranstaltung in Lübeck

Interreg 5a-projektet kultKIT nærmer sig nu afslutningen. Siden sommeren 2015 har mange spændende projekter, arrangementer og møder fundet sted. Den 5. maj kl. 12-16:30 inviterer vi alle interesserede til Media Docks i Lübeck til at være med til at se tilbage på og fejre de dansk-tyske mikroprojekter og vores arbejde i kultKIT-projektet. Programmet er ikke helt færdigt endnu, men der vil være oplæg, diskussioner og præsentationer af udvalgte mikroprojekter. Der vil også være tid til, at I kan udveksle erfaringer fra mikroprojekterne samt pleje og udvide jeres dansk-tyske netværk. Vi glæder os til at se dig i Lübeck!

Das Interreg 5a-Projekt kultKIT nähert sich jetzt dem Ende der Projektlaufzeit. Seit dem Sommer 2015 haben viele spannende Projekte, Veranstaltungen und Begegnungen stattgefunden. Am 5. Mai (12-16:30 Uhr) laden wir alle Interessierten zu Media Docks in Lübeck ein,  wo wir auf die Arbeit im kultKIT-Projekt zurückblicken und die deutsch-dänischen Mikroprojekte feiern werden. Es wird ein buntes Programm mit Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen von ausgewählten Mikroprojekten geben. Es wird auch genügen Zeit sein, damit Sie Erfahrungen aus den Mikroprojekten austauschen und Ihr deutsch-dänisches Netzwerk pflegen und erweitern können. Wir freuen uns auf Sie!

Alle er velkomne! ||  Alle sind willkommen!

Kontakt & Information:

 

19.-20. januar 2018: kultKIT-event. kultKIT-projektet inviterede til en kunstevent under mottoet „humor i fællesskab“.  Den 19. januar  bød vi velkommen til omkring 25 danske og 25 tyske elever på 13-14-år i Rødebyhavn. Læs mere her. || Das kultKIT-Projekt lud zu einem Kunstevent unter dem Motto “Humor gemeinsam erleben” ein. Am 19. Januar begrüßten wir 25 deutsche und 25 dänische Schülerinnen und Schüler in Rødbyhavn. Mehr Infos hier.

11. Januar 2018: Informationsmøde i Vordingborg: se ppt-præsentationerne fra mødet her og her|| Informationstreffen  zu Fördermöglichkeiten für deutsch-dänische Projekte in Vordingborg: die PPT-Präsentationen vom Treffen gibt es hier und hier.

Aktuelle ansøgningsfrister || Aktuelle Antragsfristen

Vi behandler ansøgningenr løbende og den sidste ansøgningsfrist om midler til dansk-tyske mikroprojekter er d. 31. maj 2018 – lad dig inspirere af de allerede gennemførte projekter og husk at bruge de nye ansøgningsformularer! || Wir behandeln Anträge laufend und die letzte Antragsfrist für deutsch-dänische Mikroprojekte ist am 31. Mai 2018 – Lassen Sie sich durch die bisher durchgeführten Projekte inspirieren und denken Sie bitte daran, die neuen Antragsformulare zu benutzen!

Hvor finder du hvad? || Wo finden Sie was?

På denne hjemmeside finder du

 Auf dieser Homepage finden Sie

Om kultKIT || Über kultKIT

Vandet er vejen og alle veje i den østlige dansk-tyske grænseregion fører hen over vandet – på sigt også under vandet. I projektet kultKIT tager vi vandets udfordringer op og bygger broer mellem borgerne i grænseområdet. kultKIT råder over en pulje med midler til støtte af dansk-tysk samarbejde. Midlerne kan søges af foreninger, institutioner, borgere og andre interessenter i kultKIT-regionen til gennemførelse af  dansk-tyske mikroprojekter inden for uddannelse, kultur, sport og fritid. Via en transportpulje kan der tillige søges midler til et første, forberedende møde mellem potentielle danske og tyske projektpartnere.

KIT står for kompetencer, interaktion og forståelse og navnet kultKIT henviser til projektets primære formål at bidrage til bedre sproglige kompetencer og en større kulturel forståelse mellem danskere og tyskere.  Ved at støtte mikroprojekter og derved skabe nye fællesskaber gennem det direkte møde mellem danskere og tyskere, ønsker kultKIT at åbne især de unge generationers øjne op for de muligheder som ligger på den anden side af grænsen.

kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. kultKIT medfinansieres af projektpartnerne og Kulturregion Storstrøm.

Kontakt: Erla Hallsteinsdóttir, projektleder, ehall@naestved.dk

Das Wasser ist der Weg und alle Wege in der östlichen deutsch-dänischen Grenzregion führen über das Wasser – in naher Zukunft auch unter das Wasser. Im Projekt kultKIT stellen wir uns der Herausforderung des Wassers und bauen Brücken zwischen den Menschen im Grenzgebiet. kultKIT verfügt über Fördermittel zur Unterstützung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit. Die Mittel  können u.a. von Vereinen, Institutionen und anderen Interessenten in der kultKIT-Region für die Durchführung von deutsch-dänischen Mikroprojekten in den Bereichen Ausbildung, Kultur, Sport und Freizeit beantragt werden. Aus einem Transportpool können zudem die Kosten für ein erstes Treffen von deutschen und dänischen Partnern zur Vorbereitung eines Mikroprojeks übernommen werden.

KIT steht für Kompetenz, Interaktion und Verständnis und der Name kultKIT bezieht sich auf das Ziel des Projekts, die Kompetenzen in der Nachbarsprache und das gegenseitige  Kulturverständnis der Deutschen und der Dänen zu verbessern.  Mit der Förderung von Mikroprojekten, in denen sich die Menschen in der deutsch-dänischen Grenzregion persönlich begegnen und neue Gemeinschaften bilden, erhofft sich kultKIT insbesondere den jüngeren Generationen die Augen für die Möglichkeiten auf der anderen Seite der Grenze öffnen zu können.

kultKIT wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu. kultKIT wird kofinanziert von den Projektpartnern und der Kulturregion Storstrøm.

Kontakt: Dr. Erla Hallsteinsdóttir, Projektleiterin, ehall@naestved.dk

logo_interreg_neu_juni16.indd

February 2, 2018

Event 2017

January 15, 2018

Infomøde || Infotreffen 11.01.2018

January 15, 2018

Kulturdag || Kulturtag 22.11.2017

May 24, 2017

kultKIT & KursKultur

March 30, 2017

Partnersøgning || Partnersuche