kultKIT

Aktuelle aktiviteter || Aktuelle Aktivitäten

3.-4. februar 2018: Dansk-tysk korkoncerter i Lübeck || Deutsch-dänische Chorkonzerte in Lübeck

Weekenden 2.-4. februar tager 20 unge fra Præstø og Skibinge Kirkers ungdomskor til Lübeck for at besøge det tyske pigekor, CANTA!-Mädchenchor, som i påsken 2017 besøgte Præstø. Koret er tilknyttet Mariakirken i Lübeck og venskabet mellem de to kor en del af kultKIT-mikroprojektet ”Det er sjovt at synge!” Korene inviterer til en fælles koncert lørdag d. 3. februar kl. 17 i Mariekirken. Desuden synger korene til en gudstjeneste i Mariakirken søndag d. 4. februar kl. 10. Alle er velkomne! || Das Wochenende 2.-4. Februar fahren 20 Mitglieder aus dem Jugendchor der Kirchen Præstø und Skibinge nach Lübeck, um dem CANTA!-Mädchenchor der GEMEINNÜTZIGEN einen Gegenbesuch abzustatten. Der deutsche Chor, der zur Marienkirche in Lübeck gehört, hat Præstø zu Ostern 2017 besucht. Die Freundschaft der beiden Chöre wird durch das kultKIT-Mikroprojekt „Singen macht Spaß!” gefördert. Die Chöre laden ein zu einem gemeinsamen Konzert d. 3. Februar kl. 17 in der Marienkirche und zudem singen die Chöre zum Gottesdienst in der Marienkirche d. 4. Februar kl. 10. Alle sind willkommen!

19.-20. januar 2018: kultKIT-event. kultKIT-projektet inviterede til en kunstevent under mottoet „humor i fællesskab“.  Den 19. januar  bød vi velkommen til omkring 25 danske og 25 tyske elever på 13-14-år i Rødebyhavn. Læs mere her. || Das kultKIT-Projekt lud zu einem Kunstevent unter dem Motto “Humor gemeinsam erleben” ein. Am 19. Januar begrüßten wir 25 deutsche und 25 dänische Schülerinnen und Schüler in Rødbyhavn. Mehr Infos hier.

11. Januar 2018: Informationsmøde i Vordingborg: se ppt-præsentationerne fra mødet her og her|| Informationstreffen  zu Fördermöglichkeiten für deutsch-dänische Projekte in Vordingborg: die PPT-Präsentationen vom Treffen gibt es hier und hier.

Aktuelle ansøgningsfrister || Aktuelle Antragsfristen

Næste ansøgningsfrist om midler til dansk-tyske mikroprojekter er d. 28. februar 2018 – lad dig inspirere af de allerede gennemførte projekter og husk at bruge de nye ansøgningsformularer! || Die nächste Antragsfrist für deutsch-dänische Mikroprojekte ist am 28. Februar 2018 – Lassen Sie sich durch die bisher durchgeführten Projekte inspirieren und denken Sie bitte daran, die neuen Antragsformulare zu benutzen!

Hvor finder du hvad? || Wo finden Sie was?

På denne hjemmeside finder du

 Auf dieser Homepage finden Sie

Om kultKIT || Über kultKIT

Vandet er vejen og alle veje i den østlige dansk-tyske grænseregion fører hen over vandet – på sigt også under vandet. I projektet kultKIT tager vi vandets udfordringer op og bygger broer mellem borgerne i grænseområdet. kultKIT råder over en pulje med midler til støtte af dansk-tysk samarbejde. Midlerne kan søges af foreninger, institutioner, borgere og andre interessenter i kultKIT-regionen til gennemførelse af  dansk-tyske mikroprojekter inden for uddannelse, kultur, sport og fritid. Via en transportpulje kan der tillige søges midler til et første, forberedende møde mellem potentielle danske og tyske projektpartnere.

KIT står for kompetencer, interaktion og forståelse og navnet kultKIT henviser til projektets primære formål at bidrage til bedre sproglige kompetencer og en større kulturel forståelse mellem danskere og tyskere.  Ved at støtte mikroprojekter og derved skabe nye fællesskaber gennem det direkte møde mellem danskere og tyskere, ønsker kultKIT at åbne især de unge generationers øjne op for de muligheder som ligger på den anden side af grænsen.

kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. kultKIT medfinansieres af projektpartnerne og Kulturregion Storstrøm.

Kontakt: Erla Hallsteinsdóttir, projektleder, ehall@naestved.dk

Das Wasser ist der Weg und alle Wege in der östlichen deutsch-dänischen Grenzregion führen über das Wasser – in naher Zukunft auch unter das Wasser. Im Projekt kultKIT stellen wir uns der Herausforderung des Wassers und bauen Brücken zwischen den Menschen im Grenzgebiet. kultKIT verfügt über Fördermittel zur Unterstützung der deutsch-dänischen Zusammenarbeit. Die Mittel  können u.a. von Vereinen, Institutionen und anderen Interessenten in der kultKIT-Region für die Durchführung von deutsch-dänischen Mikroprojekten in den Bereichen Ausbildung, Kultur, Sport und Freizeit beantragt werden. Aus einem Transportpool können zudem die Kosten für ein erstes Treffen von deutschen und dänischen Partnern zur Vorbereitung eines Mikroprojeks übernommen werden.

KIT steht für Kompetenz, Interaktion und Verständnis und der Name kultKIT bezieht sich auf das Ziel des Projekts, die Kompetenzen in der Nachbarsprache und das gegenseitige  Kulturverständnis der Deutschen und der Dänen zu verbessern.  Mit der Förderung von Mikroprojekten, in denen sich die Menschen in der deutsch-dänischen Grenzregion persönlich begegnen und neue Gemeinschaften bilden, erhofft sich kultKIT insbesondere den jüngeren Generationen die Augen für die Möglichkeiten auf der anderen Seite der Grenze öffnen zu können.

kultKIT wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu. kultKIT wird kofinanziert von den Projektpartnern und der Kulturregion Storstrøm.

Kontakt: Dr. Erla Hallsteinsdóttir, Projektleiterin, ehall@naestved.dk

logo_interreg_neu_juni16.indd

Dansk-tyske mikroprojekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse || Deutsch-dänische Mikroprojekte in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Ausbildung