All Posts By

admin

Event 2017

By | Uncategorized

Latteren er et fælles ”sprog”

Knap 50 danske og tyske unge i alderen 13-14 år var samlet i Rødbyhavn Sportshal 19.-20. januar 2018 med en fælles mission. De skulle skabe et kunstværk under mottoet ”Humor i fællesskab”.

To undervisere fra Billedskolen Storstrøm ledte eleverne sikkert igennem en række øvelser og kreative udfordringer, der tog udgangspunkt i latteren som et fælles ”sprog”, som vi alle forstår – på tværs af landegrænser, kulturelle forskelle og sproglige barrierer.

Der blev både grinet, tænkt og tegnet. Og ind imellem blev der også tid til lidt fysisk udfoldelse i form af håndbold og fodbold i hallen, imens hallens cafeteria sørgede for, at de unge fik serveret mad og drikke.

Efter at have eksperimenteret med lyde, former, farver, streger og teksturer, tog de engagerede elever lørdag formiddag hul på det endelige, fælles værk. Hver elev lavede et abstrakt, tredimensionelt relief, som til sidst blev samlet til ét stort kunstværk, der ved ferniseringen lørdag eftermiddag blev navngivet “Den skjulte latter i 47 farver” / “Das verborgene Lachen in 47 Farben“.

De unge, som er elever på henholdsvis Maribo Skole Østofteafdelingen på Lolland og Cesar-Klein-Schule i Ratekau (ca. 10 km. nord for Lübeck), havde aldrig mødt hinanden før. Ligeledes var mødet med ligesindede fra nabolandet et nyt tiltag for de deltagende lærere, som alle betegnede eventen som en stor succes.

Elevernes værk udstilles nu på skolen i Nørreballe. Senere vil de danske elever besøge de tyske elever på deres skole og medbringe værket til udstilling der.  Læs mere her.

Lachen ist eine gemeinsame ”Sprache”

Ungefähr 50 deutsche und dänische Jugendliche trafen sich am 19. und 20. Januar in Rødbyhavn Sportshal 19.-20. januar 2018. Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 13-14 Jahren hatten eine gemeinsame Mission: Ein Kunstwerk unter dem Motto „Humor gemeinsam erleben“ zu schaffen.

Die beiden Lehrerinnen von der Kunstschule Billedskolen Storstrøm begleiteten die Jugendlichen sicher durch eine Reihe von Übungen und kreativen Herausforderungen, die das Lachen als Ausgangspunkt nahmen, als eine gemeinsame „Sprache“, die wir alle verstehen – über Landesgrenzen, kulturelle Unterschiede und sprachliche Barrieren hinweg.

Es wurde gelacht, gedacht und gezeichnet. Und zwischendurch fand sich auch Zeit für gemeinsames Toben bei Handball und Fußball in der Sporthalle. Für das leibliche Wohl sorgte die halleneigene Cafeteria.

Samstagvormittag, nachdem sie mit Geräuschen, Formen, Farben, Strichen und Texturen experimentiert hatte, begannen die Jugendlichen mit der Vorbereitung des eigentlichen, gemeinsamen Kunstwerks. Jede Schülerin und jeder Schüler erstellte ein kleines, abstraktes Relief. Abschließend wurden alle Reliefs zu einem großen, gemeinsamen Kunstwerk zusammengefügt, das bei der Vernissage am Samstagnachmittag das Kunstwerk den Titel “Das verborgene Lachen in 47 Farben” bekam.

Die Jugendlichen von der Maribo Skole Østofteafdelingen auf Lolland und der Cesar- Klein-Schule in Ratekau in Kreis Ostholstein trafen sich zum ersten Mal. Ebenso war diese Art von Treffen mit dem Nachbarland neu für die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer, die den Event als einen großen Erfolg bezeichneten. Mehr Infos hier.

Infomøde || Infotreffen 11.01.2018

By | Uncategorized

11. Januar 2018: kultKIT inviterede til et informationsmøde i Vordingborg og de 30 deltagere diskuterede livligt forskellige muligheder i det dansk-tyske samarbejde: se programmet, ppt-præsentationerne og fotos fra mødet her  || kultKIT lud zu einem Informationstreffen  zu Fördermöglichkeiten für deutsch-dänische Projekte in Vordingborg ein und die 30 Teilnehmer diskutierten lebhaft die unterschidlichen Möglichkeiten in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit: das Programm, die PPT-Präsentationen und Bilder vom Treffen gibt es hier.

Partnersøgning || Partnersuche

By | Uncategorized

Du har en god idé, men mangler en tysk partner til dit projekt? Vi har en partnerbørs her på hjemmesiden og vi hjælper også ved en målrettet søgning efter den rette partner til dit projekt. Det eneste du behøver at gøre er at tage kontakt til kultKIT-projektpartneren i din kommune. Du finder kontaktoplysningerne her.

Før du udarbejder en ansøgning, har du selvfølgelig mulighed for at lære din nye projektpartner at kende. Dette gælder også, hvis du selv har fundet en mulig projektpartner i Tyskland som du gerne vil mødes med. kultKIT råder over en transportpulje, hvor du kan søge midler til møder med potentielle projektpartnere for at lære dem at kende og finde ud af, om kemien er god nok til et fælles projekt. Du kan også bruge midlerne til fælles møder om idéudvikling og udarbejdelse af en kultKIT-ansøgning. kultKIT modtager og behandler ansøgninger til transportpuljen løbende og du finder ansøgningsformlaren her.

Sie haben schon eine gute Projektidee aber Ihnen fehlt ein geeigneter dänischer Partner? Wir haben eine Partnerbörse hier auf der Homepage und wir helfen auch bei der Scuhe nach passenden Partnern für Ihr Projekt. Sie müssen dafür nur mit dem kultKIT-Partner in Ihrer Region Kontakt aufnehmen. Die Kontaktinformationen finden Sie hier.

Bevor Sie dann einen Projektantrag stellen, können Sie natürlich Ihren Projektpartner kennenlernen. Dies gilt auch, wenn Sie selbst einen potentiellen dänischen Projektpartner gefunden haben, mit dem Sie sich treffen möchten. kultKIT verfügt über einen Transportpool, aus dem Sie Mittel für Treffen mit potentiellen Projektpartner beantragen können, um die Partner kennenzulernen und herauszufinden, ob die Chemie stimmt und Sie ein gemeinsames Projekt durchführen wollen. Sie können die Mittel auch für gemeinsame Treffen zur Ideenentwicklung und Ausarbeitung eines kultKIT-Antrages bekommen. kultKIT nimmt laufend Anträge für den Transportpool  an  und Sie erhalten zeitnah eine Antwort. Die Antragsformulare finden Sie hier.

Infomøde || Info-Treffen

By | Uncategorized
kultKIT-informationsmøde den 25. februar 2017 kl. 10-13
 • Lolland Falsters Folketidende, Kantinen
 • Tværgade 20 i Nykøbing F.

kultKIT informerer om støttemuligheder for dansk-tyske mikroprojekter: kom og hør alt om, hvordan  du får midler til dit projekt, se eksempler på succesfulde kultKIT-projekter og deltag i matchmaking for at finde en tysk projektpartner!

Program:

 • 10.00: Velkomst og kaffe
 • 10.15: Præsentation af mediehuset Lolland Falsters Folketidende v/ chefredaktør Lars Hovgaard
 • 10.30: Grænseoverskridende pressearbejde, præsentation af mikroprojektet BeltMediaModel v/ Thomas Waldner, Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation
 • 11.00: Hvordan ansøger man om et kultKIT-mikroprojekt? v/ projektleder Erla Hallsteinsdóttir
 • 11.30: Præsentation af succesfulde kultKIT-projekter
 • 11.50: Spørgsmål og svar
 • 12.10: Frokost og dansk-tysk matchmaking
 • 13.00: Afslutning

Tilmelding til ehall@naestved.dk senest tirsdag den 21. februar kl. 12.00
OBS! Tilmelding efter ”Først mølle-princippet”  grundet begrænset plads.

kultKIT-Informationstreffen am 25. Februar 2017, 10-13 Uhr
 • Lolland Falsters Folketidende, Kantinen
 • Tværgade 20, Nykøbing F.

kultKIT informiert über Fördermöglichkeiten für deutsch-dänische Mikroprojekte; Sie erfahren alles darüber, wie Sie Mittel für Ihr Projekt bekommen, sehen Beispiele für erfolgreiche kultKIT-Projekte und können am Matchmaking teilnehmen, um dänische Projektpartner zu finden.

Programm:

 • 10:00 – Begrüßung und Kaffee
 • 10:15 – Präsentation des Medienhauses Lolland Falsters Folketidende, Chefredakteur Lars Hovgaard
 • 10:30 – Grenzüberschreitende Pressearbeit, Präsentation des Mikroprojekts BeltMediaModel, Thomas Waldner, Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation
 • 11:00 – Wie beantragt man ein kultKIT-Mikroprojekt? Erla Hallsteinsdóttir, Projektleiterin
 • 11:30 – Präsentation von erfolgreichen kultKIT-Projekten
 • 11:50 – Fragen und Antworten
 • 12:10 – Mittagsessen und deutsch-dänisches Matchmaking
 • 13:00 – Abschluss

Anmeldung an ehall@naestved.dk bis zum 21. Februar, 12:00 Uhr. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges angenommen.

Knud Romer & kultKIT-mikroprojekter: 14. september 2016 || Knud Romer & kultKIT-Mikroprojekte: 14. September 2016

By | Uncategorized

Ny tilmeldingsfrist: 11. september! Informationsmøde om dansk-tyske mikroprojekter d. 14. september 2016 || Neue Anmeldefrist: 11. September! Informationstreffen zu deutsch-dänischen Mikroprojekten am 14. September 2016

Kom og hør forfatteren Knud Romer fortælle om dansk-tyske særheder, bliv klog på, hvordan du finansierer din dansk-tyske projektide med kultKIT-midler – og slut af med god mad i selskab med andre projektinteressenter fra det dansk-tyske grænseområde || Hören Sie den Schriftsteller Knud Romer über deutsch-dänische Eigenheiten erzählen, erfahren Sie, wie Sie Ihre deutsch-dänische Projektidee mit kultKIT-Mitteln finanzieren – und lassen Sie den Abend mit gutem Essen in der Gesellschaft anderer Projektinteressenten aus der deutsch-dänischen Grenzregion ausklingen.

Tid og sted: kl. 17.15-20.00, Rødbyhavn Sportshal, Havnegade 101, 4970 Rødby (1,6 km til Rødby Færge). || Zeitpunkt und Ort: 17:15-20:00 Uhr  Rødbyhavn Sportshal,  Havnegade 101, 4970 Rødby (Abstand zur Fähre in Rødby 1,6 km).

Program || Programm

17.15-18.00: Velkomst og oplæg ved Knud Romer om dansk-tyske forskelle, ligheder, sprog og kulturforståelse. || Begrüßung und Vortrag von Knud Romer zu deutsch-dänischen Unterschieden, Ähnlichkeiten, Sprache und Kulturverständnis.

18.00-18.30: kultKIT

 • Præsentation af Interreg 5a-projektet kultKITog kultKIT-puljerne til finansiering af dansk-tyske mikroprojekter:  Hvem er vi, hvad gør vi og hvem kan få støttemidler? || Präsentation des Interreg 5a-Projekts kultKIT und der kultKIT-Förderpools zur Finanzierung von deutsch-dänischen Mikroprojekten: Wer sind wir, was machen wir und wer kann Fördermittel bekommen?
 • Projekt søger partner: præsentation af danske og tyske projektideer og aktører på jagt efter partnere i kultKIT-regionen. || Projekt sucht Partner: Präsentation von deutschen und dänischen Projektideen und Akteuren auf der Suche nach Partnern in der kultKIT-Region.

18.30-20.00: Middag & matchmaking: lidt godt til ganen og ”speed-dating” mellem danske og tyske deltagere. || Dinner & Matchmaking: Allerlei Gaumenfreuden und “Speed-Dating” zwischen deutschen und dänischen Teilnehmern.

Tilmelding til info@kultkit.eu senest d. 11. september. Max 50 deltagere efter først til mølle princippet! || Anmeldung per E-Mail an info@kultkit.eu bis zum 11. September. Max. 50 Teilnehmer nach dem “Wer-zuerst-kommt-mahlt-zuerst”-Prinzip.

Transport: kultKIT overtager gerne dine rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i informationsmødet (jf. de gældende satser og regler). || kultKIT übernimmt gern Ihre Reisekosten in Verbindung mit der Teilnahme am Informationstreffen (vgl. die geltenden Sätze und Regeln).

kultur

Nye ansøgningsformularer! || Neue Antragsformulare!

By | Uncategorized

Vi har evalueret og aktualiseret kultKIT-projektets ansøgningsformularer. Du kan finde de nye formularer her. Vær venligst opmærksom på at de nye formularer skal bruges allerede til næste ansøgningsfrist d. 31. august.

Wir haben die Antragsformulare des kultKIT-Projekts evaluiert und aktualisiert. Sie können die neuen Formulare hier finden. Bitte beachten Sie, dass die neuen Formulare ab jetzt gültig sind und entsprechend bereits für die nächste Antragsfrist am 31. August verwendet werden müssen.

“Save-the-Date”: Informationsmøde || Informationsveranstaltung

By | Uncategorized

De danske kultKIT-partnere inviterer til et dansk-tysk informationsmøde om kultKIT-projektet og dets støttemuligheder for kultKIT mikroprojekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse den 14. september 2016. Mødet finder sted på Lolland, nærmere informationer om sted og tidspunkt følger snarest.

Die dänischen kultKIT-Partner laden am 14. September zu einer Informationsveranstaltung zu den Fördermöglichkeiten für kultKIT-Mikroprojekte in den Bereichen Kultur, Sport, Ausbildung und Freizeit ein. Die Veranstaltung findet auf Lolland statt, genauere Informationen zum Ort und Zeitpunkt folgen zeitnah.

sport2

Pages