All posts by admin

Infomøde || Infotreffen 11.01.2018

11. Januar 2018: kultKIT inviterede til et informationsmøde i Vordingborg og de 30 deltagere diskuterede livligt forskellige muligheder i det dansk-tyske samarbejde: se programmet, ppt-præsentationerne og fotos fra mødet her  || kultKIT lud zu einem Informationstreffen  zu Fördermöglichkeiten für deutsch-dänische Projekte in Vordingborg ein und die 30 Teilnehmer diskutierten lebhaft die unterschidlichen Möglichkeiten in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit: das Programm, die PPT-Präsentationen und Bilder vom Treffen gibt es hier.

kultKIT & KursKultur

To projekter, fælles målsætning: læs mere i vores fælles flyer:

Zwei Projekte, gemeinsame Ziele: Lesen Sie hier unseren gemeinsamen Flyer:

 

 

Partnersøgning || Partnersuche

Du har en god idé, men mangler en tysk partner til dit projekt? Vi har en partnerbørs her på hjemmesiden og vi hjælper også ved en målrettet søgning efter den rette partner til dit projekt. Det eneste du behøver at gøre er at tage kontakt til kultKIT-projektpartneren i din kommune. Du finder kontaktoplysningerne her.

Før du udarbejder en ansøgning, har du selvfølgelig mulighed for at lære din nye projektpartner at kende. Dette gælder også, hvis du selv har fundet en mulig projektpartner i Tyskland som du gerne vil mødes med. kultKIT råder over en transportpulje, hvor du kan søge midler til møder med potentielle projektpartnere for at lære dem at kende og finde ud af, om kemien er god nok til et fælles projekt. Du kan også bruge midlerne til fælles møder om idéudvikling og udarbejdelse af en kultKIT-ansøgning. kultKIT modtager og behandler ansøgninger til transportpuljen løbende og du finder ansøgningsformlaren her.

Sie haben schon eine gute Projektidee aber Ihnen fehlt ein geeigneter dänischer Partner? Wir haben eine Partnerbörse hier auf der Homepage und wir helfen auch bei der Scuhe nach passenden Partnern für Ihr Projekt. Sie müssen dafür nur mit dem kultKIT-Partner in Ihrer Region Kontakt aufnehmen. Die Kontaktinformationen finden Sie hier.

Bevor Sie dann einen Projektantrag stellen, können Sie natürlich Ihren Projektpartner kennenlernen. Dies gilt auch, wenn Sie selbst einen potentiellen dänischen Projektpartner gefunden haben, mit dem Sie sich treffen möchten. kultKIT verfügt über einen Transportpool, aus dem Sie Mittel für Treffen mit potentiellen Projektpartner beantragen können, um die Partner kennenzulernen und herauszufinden, ob die Chemie stimmt und Sie ein gemeinsames Projekt durchführen wollen. Sie können die Mittel auch für gemeinsame Treffen zur Ideenentwicklung und Ausarbeitung eines kultKIT-Antrages bekommen. kultKIT nimmt laufend Anträge für den Transportpool  an  und Sie erhalten zeitnah eine Antwort. Die Antragsformulare finden Sie hier.

Infomøde || Info-Treffen

kultKIT-informationsmøde den 25. februar 2017 kl. 10-13
 • Lolland Falsters Folketidende, Kantinen
 • Tværgade 20 i Nykøbing F.

kultKIT informerer om støttemuligheder for dansk-tyske mikroprojekter: kom og hør alt om, hvordan  du får midler til dit projekt, se eksempler på succesfulde kultKIT-projekter og deltag i matchmaking for at finde en tysk projektpartner!

Program:

 • 10.00: Velkomst og kaffe
 • 10.15: Præsentation af mediehuset Lolland Falsters Folketidende v/ chefredaktør Lars Hovgaard
 • 10.30: Grænseoverskridende pressearbejde, præsentation af mikroprojektet BeltMediaModel v/ Thomas Waldner, Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation
 • 11.00: Hvordan ansøger man om et kultKIT-mikroprojekt? v/ projektleder Erla Hallsteinsdóttir
 • 11.30: Præsentation af succesfulde kultKIT-projekter
 • 11.50: Spørgsmål og svar
 • 12.10: Frokost og dansk-tysk matchmaking
 • 13.00: Afslutning

Tilmelding til ehall@naestved.dk senest tirsdag den 21. februar kl. 12.00
OBS! Tilmelding efter ”Først mølle-princippet”  grundet begrænset plads.

kultKIT-Informationstreffen am 25. Februar 2017, 10-13 Uhr
 • Lolland Falsters Folketidende, Kantinen
 • Tværgade 20, Nykøbing F.

kultKIT informiert über Fördermöglichkeiten für deutsch-dänische Mikroprojekte; Sie erfahren alles darüber, wie Sie Mittel für Ihr Projekt bekommen, sehen Beispiele für erfolgreiche kultKIT-Projekte und können am Matchmaking teilnehmen, um dänische Projektpartner zu finden.

Programm:

 • 10:00 – Begrüßung und Kaffee
 • 10:15 – Präsentation des Medienhauses Lolland Falsters Folketidende, Chefredakteur Lars Hovgaard
 • 10:30 – Grenzüberschreitende Pressearbeit, Präsentation des Mikroprojekts BeltMediaModel, Thomas Waldner, Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation
 • 11:00 – Wie beantragt man ein kultKIT-Mikroprojekt? Erla Hallsteinsdóttir, Projektleiterin
 • 11:30 – Präsentation von erfolgreichen kultKIT-Projekten
 • 11:50 – Fragen und Antworten
 • 12:10 – Mittagsessen und deutsch-dänisches Matchmaking
 • 13:00 – Abschluss

Anmeldung an ehall@naestved.dk bis zum 21. Februar, 12:00 Uhr. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges angenommen.

Knud Romer & kultKIT-mikroprojekter: 14. september 2016 || Knud Romer & kultKIT-Mikroprojekte: 14. September 2016

Ny tilmeldingsfrist: 11. september! Informationsmøde om dansk-tyske mikroprojekter d. 14. september 2016 || Neue Anmeldefrist: 11. September! Informationstreffen zu deutsch-dänischen Mikroprojekten am 14. September 2016

Kom og hør forfatteren Knud Romer fortælle om dansk-tyske særheder, bliv klog på, hvordan du finansierer din dansk-tyske projektide med kultKIT-midler – og slut af med god mad i selskab med andre projektinteressenter fra det dansk-tyske grænseområde || Hören Sie den Schriftsteller Knud Romer über deutsch-dänische Eigenheiten erzählen, erfahren Sie, wie Sie Ihre deutsch-dänische Projektidee mit kultKIT-Mitteln finanzieren – und lassen Sie den Abend mit gutem Essen in der Gesellschaft anderer Projektinteressenten aus der deutsch-dänischen Grenzregion ausklingen.

Tid og sted: kl. 17.15-20.00, Rødbyhavn Sportshal, Havnegade 101, 4970 Rødby (1,6 km til Rødby Færge). || Zeitpunkt und Ort: 17:15-20:00 Uhr  Rødbyhavn Sportshal,  Havnegade 101, 4970 Rødby (Abstand zur Fähre in Rødby 1,6 km).

Program || Programm

17.15-18.00: Velkomst og oplæg ved Knud Romer om dansk-tyske forskelle, ligheder, sprog og kulturforståelse. || Begrüßung und Vortrag von Knud Romer zu deutsch-dänischen Unterschieden, Ähnlichkeiten, Sprache und Kulturverständnis.

18.00-18.30: kultKIT

 • Præsentation af Interreg 5a-projektet kultKITog kultKIT-puljerne til finansiering af dansk-tyske mikroprojekter:  Hvem er vi, hvad gør vi og hvem kan få støttemidler? || Präsentation des Interreg 5a-Projekts kultKIT und der kultKIT-Förderpools zur Finanzierung von deutsch-dänischen Mikroprojekten: Wer sind wir, was machen wir und wer kann Fördermittel bekommen?
 • Projekt søger partner: præsentation af danske og tyske projektideer og aktører på jagt efter partnere i kultKIT-regionen. || Projekt sucht Partner: Präsentation von deutschen und dänischen Projektideen und Akteuren auf der Suche nach Partnern in der kultKIT-Region.

18.30-20.00: Middag & matchmaking: lidt godt til ganen og ”speed-dating” mellem danske og tyske deltagere. || Dinner & Matchmaking: Allerlei Gaumenfreuden und “Speed-Dating” zwischen deutschen und dänischen Teilnehmern.

Tilmelding til info@kultkit.eu senest d. 11. september. Max 50 deltagere efter først til mølle princippet! || Anmeldung per E-Mail an info@kultkit.eu bis zum 11. September. Max. 50 Teilnehmer nach dem “Wer-zuerst-kommt-mahlt-zuerst”-Prinzip.

Transport: kultKIT overtager gerne dine rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i informationsmødet (jf. de gældende satser og regler). || kultKIT übernimmt gern Ihre Reisekosten in Verbindung mit der Teilnahme am Informationstreffen (vgl. die geltenden Sätze und Regeln).

kultur

Nye ansøgningsformularer! || Neue Antragsformulare!

Vi har evalueret og aktualiseret kultKIT-projektets ansøgningsformularer. Du kan finde de nye formularer her. Vær venligst opmærksom på at de nye formularer skal bruges allerede til næste ansøgningsfrist d. 31. august.

Wir haben die Antragsformulare des kultKIT-Projekts evaluiert und aktualisiert. Sie können die neuen Formulare hier finden. Bitte beachten Sie, dass die neuen Formulare ab jetzt gültig sind und entsprechend bereits für die nächste Antragsfrist am 31. August verwendet werden müssen.

“Save-the-Date”: Informationsmøde || Informationsveranstaltung

De danske kultKIT-partnere inviterer til et dansk-tysk informationsmøde om kultKIT-projektet og dets støttemuligheder for kultKIT mikroprojekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse den 14. september 2016. Mødet finder sted på Lolland, nærmere informationer om sted og tidspunkt følger snarest.

Die dänischen kultKIT-Partner laden am 14. September zu einer Informationsveranstaltung zu den Fördermöglichkeiten für kultKIT-Mikroprojekte in den Bereichen Kultur, Sport, Ausbildung und Freizeit ein. Die Veranstaltung findet auf Lolland statt, genauere Informationen zum Ort und Zeitpunkt folgen zeitnah.

sport2

Invitation til sprogolympiade || Einladung zur Spracholympiade

Har du en 6. klasse som er usædvanlig dygtig til tysk? Eller måske én som mangler lidt motivation for at blive dygtig(ere)? Så er vores sprogolympiade noget for jer! kultKIT inviterer 100 danske og 100 tyske 12-13-årige unge til en sprogolympiade i Inselschule Fehmarn den 25. november 2016, hvor de dyster i forskellige nabosprogsdiscipliner. Vi garanterer for en super dag med masser af sjove oplevelser og spændende sproglæringsaktiviteter. Læs mere her og i invitationen og send en ansøgning om deltagelse til info@kultkit.eu senest den 20. juni – men skynd dig, vi kører først-til-mølle-princippet og kun én klasse fra hver partnerkommune (Næstved, Guldborgsund, Lolland, Vordingborg) kan deltage!

NB! Lolland (31.05.2016) og Guldborgsund (07.06.2016) er allerede reserveret

Ist Ihre 7. Klasse außerordentlich gut in Dänisch? Oder fehlt vielleicht noch zusätzliche Motivation, um (noch) besser zu werden? Dann ist unsere Spracholympiade genau das Richtige! kultKIT lädt 100 deutsche und 100 dänische Jugendliche (12-13 Jahre) am 15. November 2016 zu einer Spracholympiade ein. Inselschule Fehmarn wandelt sich an diesem Tag in eine Arene für verschiedene Nachbarsprachen-Disziplinen mit jeder Menge Spiel, Spaß und spannenden Sprachlernaktivitäten. Lesen Sie mehr darüber hier und in der Einladung. Eine Bewerbung können Sie bis zum 20. Juni an info@kultkit.eu schicken – aber beeilen Sie sich, denn die Teilnahme wird nach dem Bewerbungseingang vergeben, und von jedem Projektpartner (Kreis Plön, Kreis Ostholstein, Hansestadt Lübeck) kann nur eine Klasse teilnehmen!