Hør om kultKIT på Guldborgsunds introduktionsdag til tilskudspuljer 9. maj

Torsdag d. 9. maj 2019 kan borgere, foreninger og organisationer i Guldborgsund kommune søge råd og vejledning til ansøgning af tilskudspuljer. Dette foregår i Byrådssalen…

Læs mere | Lesen Sie mehr

Kulturpolitisk topmøde || Kulturpolitische Konferenz

Schleswig den 22. februar   kultKIT deltog og du kan læse beretningen om mødet her | kultKIT war dabei und den Bericht dazu gibt es…

Læs mere | Lesen Sie mehr

Forening, skole, kulturaktør? || Verein, Schule, Kulturakteur?

Er du interesseret i at arbejde sammen med en tysk forening, skole, kulturaktør og lign.? kultKIT uddeler støttemidler til samarbejde med tyske aktører. Du kan…

Læs mere | Lesen Sie mehr

kultKIT-informationsmøder || kultKIT-Informationstreffen

kultKIT holder informationsmøder og arrangementer på nedenstående datoer. Her kan du høre mere om arbejdet i kultKIT, møde kultKIT-projektpartnerne og lære mulige tyske samarbejdspartnere at…

Læs mere | Lesen Sie mehr