Infomøde || Info-Treffen

kultKIT-informationsmøde den 25. februar 2017 kl. 10-13
 • Lolland Falsters Folketidende, Kantinen
 • Tværgade 20 i Nykøbing F.

kultKIT informerer om støttemuligheder for dansk-tyske mikroprojekter: kom og hør alt om, hvordan  du får midler til dit projekt, se eksempler på succesfulde kultKIT-projekter og deltag i matchmaking for at finde en tysk projektpartner!

Program:

 • 10.00: Velkomst og kaffe
 • 10.15: Præsentation af mediehuset Lolland Falsters Folketidende v/ chefredaktør Lars Hovgaard
 • 10.30: Grænseoverskridende pressearbejde, præsentation af mikroprojektet BeltMediaModel v/ Thomas Waldner, Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation
 • 11.00: Hvordan ansøger man om et kultKIT-mikroprojekt? v/ projektleder Erla Hallsteinsdóttir
 • 11.30: Præsentation af succesfulde kultKIT-projekter
 • 11.50: Spørgsmål og svar
 • 12.10: Frokost og dansk-tysk matchmaking
 • 13.00: Afslutning

Tilmelding til ehall@naestved.dk senest tirsdag den 21. februar kl. 12.00
OBS! Tilmelding efter ”Først mølle-princippet”  grundet begrænset plads.

kultKIT-Informationstreffen am 25. Februar 2017, 10-13 Uhr
 • Lolland Falsters Folketidende, Kantinen
 • Tværgade 20, Nykøbing F.

kultKIT informiert über Fördermöglichkeiten für deutsch-dänische Mikroprojekte; Sie erfahren alles darüber, wie Sie Mittel für Ihr Projekt bekommen, sehen Beispiele für erfolgreiche kultKIT-Projekte und können am Matchmaking teilnehmen, um dänische Projektpartner zu finden.

Programm:

 • 10:00 – Begrüßung und Kaffee
 • 10:15 – Präsentation des Medienhauses Lolland Falsters Folketidende, Chefredakteur Lars Hovgaard
 • 10:30 – Grenzüberschreitende Pressearbeit, Präsentation des Mikroprojekts BeltMediaModel, Thomas Waldner, Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation
 • 11:00 – Wie beantragt man ein kultKIT-Mikroprojekt? Erla Hallsteinsdóttir, Projektleiterin
 • 11:30 – Präsentation von erfolgreichen kultKIT-Projekten
 • 11:50 – Fragen und Antworten
 • 12:10 – Mittagsessen und deutsch-dänisches Matchmaking
 • 13:00 – Abschluss

Anmeldung an ehall@naestved.dk bis zum 21. Februar, 12:00 Uhr. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges angenommen.

Author: admin