Event 2017

Latteren er et fælles ”sprog”

Knap 50 danske og tyske unge i alderen 13-14 år var samlet i Rødbyhavn Sportshal 19.-20. januar 2018 med en fælles mission. De skulle skabe et kunstværk under mottoet ”Humor i fællesskab”.

To undervisere fra Billedskolen Storstrøm ledte eleverne sikkert igennem en række øvelser og kreative udfordringer, der tog udgangspunkt i latteren som et fælles ”sprog”, som vi alle forstår – på tværs af landegrænser, kulturelle forskelle og sproglige barrierer.

Der blev både grinet, tænkt og tegnet. Og ind imellem blev der også tid til lidt fysisk udfoldelse i form af håndbold og fodbold i hallen, imens hallens cafeteria sørgede for, at de unge fik serveret mad og drikke.

Efter at have eksperimenteret med lyde, former, farver, streger og teksturer, tog de engagerede elever lørdag formiddag hul på det endelige, fælles værk. Hver elev lavede et abstrakt, tredimensionelt relief, som til sidst blev samlet til ét stort kunstværk, der ved ferniseringen lørdag eftermiddag blev navngivet “Den skjulte latter i 47 farver” / “Das verborgene Lachen in 47 Farben“.

De unge, som er elever på henholdsvis Maribo Skole Østofteafdelingen på Lolland og Cesar-Klein-Schule i Ratekau (ca. 10 km. nord for Lübeck), havde aldrig mødt hinanden før. Ligeledes var mødet med ligesindede fra nabolandet et nyt tiltag for de deltagende lærere, som alle betegnede eventen som en stor succes.

Elevernes værk udstilles nu på skolen i Nørreballe. Senere vil de danske elever besøge de tyske elever på deres skole og medbringe værket til udstilling der.  Læs mere her.

Lachen ist eine gemeinsame ”Sprache”

Ungefähr 50 deutsche und dänische Jugendliche trafen sich am 19. und 20. Januar in Rødbyhavn Sportshal 19.-20. januar 2018. Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 13-14 Jahren hatten eine gemeinsame Mission: Ein Kunstwerk unter dem Motto „Humor gemeinsam erleben“ zu schaffen.

Die beiden Lehrerinnen von der Kunstschule Billedskolen Storstrøm begleiteten die Jugendlichen sicher durch eine Reihe von Übungen und kreativen Herausforderungen, die das Lachen als Ausgangspunkt nahmen, als eine gemeinsame „Sprache“, die wir alle verstehen – über Landesgrenzen, kulturelle Unterschiede und sprachliche Barrieren hinweg.

Es wurde gelacht, gedacht und gezeichnet. Und zwischendurch fand sich auch Zeit für gemeinsames Toben bei Handball und Fußball in der Sporthalle. Für das leibliche Wohl sorgte die halleneigene Cafeteria.

Samstagvormittag, nachdem sie mit Geräuschen, Formen, Farben, Strichen und Texturen experimentiert hatte, begannen die Jugendlichen mit der Vorbereitung des eigentlichen, gemeinsamen Kunstwerks. Jede Schülerin und jeder Schüler erstellte ein kleines, abstraktes Relief. Abschließend wurden alle Reliefs zu einem großen, gemeinsamen Kunstwerk zusammengefügt, das bei der Vernissage am Samstagnachmittag das Kunstwerk den Titel “Das verborgene Lachen in 47 Farben” bekam.

Die Jugendlichen von der Maribo Skole Østofteafdelingen auf Lolland und der Cesar- Klein-Schule in Ratekau in Kreis Ostholstein trafen sich zum ersten Mal. Ebenso war diese Art von Treffen mit dem Nachbarland neu für die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer, die den Event als einen großen Erfolg bezeichneten. Mehr Infos hier.

Author: admin