Mikroprojekte(r)

kultKIT-mikroprojektepuljen og transportpuljen har i alt 1.700.000 danske kroner til at dække transportudgifter, overnatning og honorarer til eksterne ydelser i dansk-tyske mikroprojekter.

Den første ansøgningsfrist er den 15. januar 2016. Derefter vil der være 4 ansøgningsrunder per år: 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november. Du får svar på din ansøgning senest fire uger efter ansøgningsfristens udløb. Find ansøgningsformularerne og en vejledning til ansøgningen her.

Der kultKIT-Mikroprojektpool und der Transportpool haben insgesamt 235.000 Euro zur Verfügung für die Finanzierung von Transportkosten, Übernachtungskosten und Honoraren für externe Leistungen in deutsch-dänischen Mikroprojekten.

Die erste Antragsfrist ist am 15. Januar 2016. Danach gibt es 4 Antragsrunden pro Jahr: 28. Februar, 31. Mai, 31. August og 30. November. Sie erhalten spätestens vier Wochen nach dem Ablauf der jeweiligen Antragsfrist eine Antwort auf Ihren Antrag. Die Antragsformulare und eine Anleitung für den Antrag finden Sie hier.

Author: admin