En tvilling kommer sjældent alene || Ein Zwilling kommt selten alleine

By April 21, 2016Uncategorized

Vidste du at kultKIT-projektet har et tvillingeprojekt i Region Sønderjylland-Schleswig? KursKultur er, ligesom kultKIT, et paraplyprojekt, der støtter dansk-tyske projekter med midler fra en kultur- og netværkspulje, en sportspulje og en transportpulje. KursKultur-projektets formål er at fremme det grænseoverskridende samarbejde og mellemfolkelige møde i regionen samt at øge interessen for nabosprog og -kultur i hele det dansk-tyske område (læs mere om KursKultur her). KursKultur og kultKIT arbejder tæt sammen og hvis du er interesseret i at gennemføre mikroprojekter med partnere fra Sønderjylland eller Schleswig så bør du kontakte din kultKIT-partner eller info@kultkit.eu for at høre mere om muligheder for mikroprojekter på tværs af kultKIT-regionen og Region Sønderjylland-Schleswig.

Wussten Sie, dass kultKIT ein Zwillingsprojekt in Region Sønderjylland-Schleswig hat? KursKultur ist, wie auch kultKIT, ein Dachprojekt, das deutsch-dänische Projekte mit Mitteln aus einem Kultur- und Netzwerkpool, Sportpool und Transportpool unterstützt. Das Ziel des KursKultur-Projekts ist es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Begegnungen der Menschen in der Grenzregion zu fördern sowie das Interesse für die Nachbarsprache und -kultur in der gesamten deutsch-dänischen Region zu steigern (lesen Sie mehr über KursKultur hier). KursKultur und kultKIT arbeiten eng zusammen und wenn Sie an gemeinsamen Mikroprojekten mit Partner aus der Region Sønderjylland-Schleswig interessiert sind, dann können Sie bei Ihrem kultKIT-Partner oder unter info@kultkit.eu mehr über Möglichkeiten für Kooperationen zwischen KursKultur und kultKIT erfahren.

csm_a3_plakat_kurskultur_web_fa24b7d6ac

Pages