Knud Romer & kultKIT-mikroprojekter: 14. september 2016 || Knud Romer & kultKIT-Mikroprojekte: 14. September 2016

Ny tilmeldingsfrist: 11. september! Informationsmøde om dansk-tyske mikroprojekter d. 14. september 2016 || Neue Anmeldefrist: 11. September! Informationstreffen zu deutsch-dänischen Mikroprojekten am 14. September 2016

Kom og hør forfatteren Knud Romer fortælle om dansk-tyske særheder, bliv klog på, hvordan du finansierer din dansk-tyske projektide med kultKIT-midler – og slut af med god mad i selskab med andre projektinteressenter fra det dansk-tyske grænseområde || Hören Sie den Schriftsteller Knud Romer über deutsch-dänische Eigenheiten erzählen, erfahren Sie, wie Sie Ihre deutsch-dänische Projektidee mit kultKIT-Mitteln finanzieren – und lassen Sie den Abend mit gutem Essen in der Gesellschaft anderer Projektinteressenten aus der deutsch-dänischen Grenzregion ausklingen.

Tid og sted: kl. 17.15-20.00, Rødbyhavn Sportshal, Havnegade 101, 4970 Rødby (1,6 km til Rødby Færge). || Zeitpunkt und Ort: 17:15-20:00 Uhr  Rødbyhavn Sportshal,  Havnegade 101, 4970 Rødby (Abstand zur Fähre in Rødby 1,6 km).

Program || Programm

17.15-18.00: Velkomst og oplæg ved Knud Romer om dansk-tyske forskelle, ligheder, sprog og kulturforståelse. || Begrüßung und Vortrag von Knud Romer zu deutsch-dänischen Unterschieden, Ähnlichkeiten, Sprache und Kulturverständnis.

18.00-18.30: kultKIT

  • Præsentation af Interreg 5a-projektet kultKITog kultKIT-puljerne til finansiering af dansk-tyske mikroprojekter:  Hvem er vi, hvad gør vi og hvem kan få støttemidler? || Präsentation des Interreg 5a-Projekts kultKIT und der kultKIT-Förderpools zur Finanzierung von deutsch-dänischen Mikroprojekten: Wer sind wir, was machen wir und wer kann Fördermittel bekommen?
  • Projekt søger partner: præsentation af danske og tyske projektideer og aktører på jagt efter partnere i kultKIT-regionen. || Projekt sucht Partner: Präsentation von deutschen und dänischen Projektideen und Akteuren auf der Suche nach Partnern in der kultKIT-Region.

18.30-20.00: Middag & matchmaking: lidt godt til ganen og ”speed-dating” mellem danske og tyske deltagere. || Dinner & Matchmaking: Allerlei Gaumenfreuden und “Speed-Dating” zwischen deutschen und dänischen Teilnehmern.

Tilmelding til info@kultkit.eu senest d. 11. september. Max 50 deltagere efter først til mølle princippet! || Anmeldung per E-Mail an info@kultkit.eu bis zum 11. September. Max. 50 Teilnehmer nach dem “Wer-zuerst-kommt-mahlt-zuerst”-Prinzip.

Transport: kultKIT overtager gerne dine rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i informationsmødet (jf. de gældende satser og regler). || kultKIT übernimmt gern Ihre Reisekosten in Verbindung mit der Teilnahme am Informationstreffen (vgl. die geltenden Sätze und Regeln).

kultur

Author: admin