Dokumenterne som du skal bruge til at ansøge om kultKIT-støttemidler finder du her som word-filer:

  • Asøgningsblanketten i en foreløbig udgave
  • Støttekritierierne (frem til ultimo september gælder støttekriterierne fra det første kultKIT-projekt 2015-2018)
  • En vejledning til ansøgningsproceduren (er lige på trapperne…).

Die Dokumente, die Sie für den Antrag auf kultKIT-Fördermittel brauchen, finden Sie als word-Dateien hier:

  • Das Antragsformular in einer vorläufigen Fassung
  • Die Förderkriterien (bis Ende September gelten die Förderkriterien für das Vorgängerprojekt kultKIT 2015-2018)
  • Anleitung zur Antragsstellung (wird in Kürze hier zu finden sein).