kultKIT støtter dansk-tyske projekter og møder inden for områderne kultur, uddannelse, idræt og fritid.For projekter gælder følgende ansøgningsfrister frem til juni 2021:

28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november.

Ansøgninger om støtte til transportudgifter i forbindelse med møder til forberedelse af projekter og projektansøgninger samt for andre dansk-tyske møder modtager og behandler kultKIT løbende.

Dokumenterne som du skal bruge til at ansøge om kultKIT-støttemidler finder du her som word-filer:

  • Asøgningsblanketten i en foreløbig udgave
  • Støttekritierierne (frem til ultimo september gælder støttekriterierne fra det første kultKIT-projekt 2015-2018)
  • En vejledning til ansøgningsproceduren (er lige på trapperne…).

kultKIT fördert deutsch-dänische Projekte und Begegnungen in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Freizeit. Für Projekte gelten bis Juni 20121 folgende Antragsfristen:

28. Februar, 31. Mai, 31. August und 30. November.

Anträge auf die Übernahme von Transportkosten für Treffen zur Vorbereitung von Projekten und Projektanträgen und für andere deutsch-dänische Begegnungen werden laufend entgegengenommen und bearbeitet.

Die Dokumente, die Sie für den Antrag auf kultKIT-Fördermittel brauchen, finden Sie als word-Dateien hier:

  • Das Antragsformular in einer vorläufigen Fassung
  • Die Förderkriterien (bis Ende September gelten die Förderkriterien für das Vorgängerprojekt kultKIT 2015-2018)
  • Anleitung zur Antragsstellung (wird in Kürze hier zu finden sein).