Formulare(r): Download

Ansøgningsformularer

På denne side finder du ansøgningsskemaet og budgetformularen til et kultKIT-Mikroprojekt og til transportpuljenskemaet som docx-fil. Udfyld skemaerne elektronisk (brug denne vejledning), print dem ud og skriv under, scan de derefter ind og send de per e-mail til mikroprojekt@kultkit.eu.

Vær venligst opmærksom på at ansøgningsformularerne er blevet udskiftet d. 23. juni 2017 og at de nye formularer skal bruges!

Læs også de generelle kriterier for et kultKIT-mikroprojekt og transportpuljen.

Antragsformulare

Auf dieser Seite finden Sie das Antragsformular und das Budgetschema für ein kultKIT-Mikroprojekt und das Formular für den Transportpool als docx-Datei. Bitte füllen Sie das Formular in elektronischer Form aus (Anleitung hier), drucken es aus und unterschreiben es. Anschließend senden Sie es als Scan per Email an mikroprojekt@kultkit.eu.

Bitte beachten Sie, dass die Antragsformulare am 23. Juni 2017 ausgetauscht wurden, und dass Sie die neuen Formulare verwenden müssen!

Lesen Sie auch unbedingt die ausführlichen Kriterien für ein kultKIT-Mikroprojekt und für den Transportpool.

Dansk-tyske mikroprojekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse || Deutsch-dänische Mikroprojekte in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Ausbildung