FeLoFa: Cykeltour || Fahrradtour

FeLoFa cykeltur til Maribos byjubilæum || FeLoFa Fahrradtour zum Stadtjubiläum in Maribo

Partnere og deltagere || Partner und Teilnehmende:

  • D: Stadt Fehmarn, FeLoFa: ca. 40
  • DK: Susan Daniels: ca. 40

FeLoFa-cykelprojektet omfatter en guidet cykeltour fra Rødby til Maribo som finder sted d. 1. oktober 2016.  I Maribo vil de ca. 100 danske og tyske cykelentusiaster deltage i Maribos byjubilæum. Cykeltourprojektet er en del af aktiviteterne i projekterne “Kultur Verbindet!” og “Sport Verbindet!” som gennemføres i regi af platformen FeLoFa. FeLoFa er en platform til samarbejde mellem øerne Femern, Lolland og Falster, som blev iværksat af Regional- und Projektmanagement zur Festen Fehmarnbeltquerung. Med platformen tilbydes borgerne arrangementer og udflugter som på sigt skal føre til at borgerne i region Fehmarn-Lolland-Falster lærer hinanden at kende og derved rykker tættere sammen. Arrangementerne gennemføres altid i tæt samarbejde mellem aktører fra politik, erhvervslivet, kultur, idræt og turismus. || Das FeLoFa-Fahrradprojekt beinhaltet eine geführte Fahrradtour, die am 1. Oktober 2016 stattfindet. Die Tour führt von Rødby nach Maribo, wo die ca. 100 deutschen und dänischen Radbegeisterten an den Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum in Maribo teilnehmen warden. Das Fahrradtour-Projekt gehört zu den Projekten „Kultur Verbindet!“ und „Sport Verbindet!“ Mit diesen Projekten bietet das Regionalmanagement eine Plattform, damit sich Menschen aus Fehmarn, Lolland und Falster – kurz FeLoFa – begegnen, kennenlernen und in Folge gemeinsame Projekte ins Leben rufen. So unterstützt und plant das Regionalmanagement Veranstaltungen und Exkursionen, die langfristig dazu führen sollen, dass die Region Fehmarn-Lolland-Falster Schritt für Schritt näher zusammenrückt. Durchgeführt werden diese Veranstaltungen stets in Zusammenarbeit mit diversen Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Tourismus.

Dansk-tyske mikroprojekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse || Deutsch-dänische Mikroprojekte in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Ausbildung