En tvilling kommer sjældent alene || Ein Zwilling kommt selten alleine

Vidste du at kultKIT-projektet har et tvillingeprojekt i Region Sønderjylland-Schleswig? KursKultur er, ligesom kultKIT, et paraplyprojekt, der støtter dansk-tyske projekter med midler fra en kultur- og netværkspulje, en sportspulje og en transportpulje. KursKultur-projektets formål er at fremme det grænseoverskridende samarbejde og mellemfolkelige møde i regionen samt at øge interessen for nabosprog og -kultur i hele det dansk-tyske område (læs mere om KursKultur her). KursKultur og kultKIT arbejder tæt sammen og hvis du er interesseret i at gennemføre mikroprojekter med partnere fra Sønderjylland eller Schleswig så bør du kontakte din kultKIT-partner eller info@kultkit.eu for at høre mere om muligheder for mikroprojekter på tværs af kultKIT-regionen og Region Sønderjylland-Schleswig.

Wussten Sie, dass kultKIT ein Zwillingsprojekt in Region Sønderjylland-Schleswig hat? KursKultur ist, wie auch kultKIT, ein Dachprojekt, das deutsch-dänische Projekte mit Mitteln aus einem Kultur- und Netzwerkpool, Sportpool und Transportpool unterstützt. Das Ziel des KursKultur-Projekts ist es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Begegnungen der Menschen in der Grenzregion zu fördern sowie das Interesse für die Nachbarsprache und -kultur in der gesamten deutsch-dänischen Region zu steigern (lesen Sie mehr über KursKultur hier). KursKultur und kultKIT arbeiten eng zusammen und wenn Sie an gemeinsamen Mikroprojekten mit Partner aus der Region Sønderjylland-Schleswig interessiert sind, dann können Sie bei Ihrem kultKIT-Partner oder unter info@kultkit.eu mehr über Möglichkeiten für Kooperationen zwischen KursKultur und kultKIT erfahren.

csm_a3_plakat_kurskultur_web_fa24b7d6ac

Interkulturelt læringsperspektiv || Interkulturelle Lernperspektive

Alle aktiviteter i kultKIT-projektet skal have et interkulturelt læringsperspektiv. Men: der findes rigtig mange forskellige opfattelser af, hvad “interkulturel” betyder. Vi (gen)bruger kulturbrille-konceptet fra SMiK-projektet som du kan læse mere om i vejledningen Dansk-tysk kulturbrille. Hvad synes Du? Er dette koncept brugbart? Kender Du andre/bedre definitioner af “interkulturel”? Brug kommentarfeltet eller send os Din opfattelse af, hvad “interkulturel”  betyder, og hvordan man kan omsætte et “interkulturelt læringsperspektiv” i praksis til info@kultkit.eu.

Alle Aktivitäten im kultKIT-Projekt sollen eine interkulturelle  Lernperspektive haben. Aber: es gibt ganz viele unterschiedliche Auffassungen davon, was “interkulturell” bedeutet. Wir haben uns für das Kulturbrille-Konzept aus dem SMiK-Projekt entschieden, das im Ratgeber Deutsch-dänische Kulturbrille beschrieben wird. Was meinen Sie? Ist dieses Konzept brauchbar? Kennen Sie andere/bessere Definitionen von “interkulturell”? Benutzen Sie das Kommentarfeld oder senden Sie uns Ihre Auffassung dazu, was “interkulturell” bedeutet, und wie man eine “interkulturelle Lernperspektive” in der Praxis umsetzen kann an info@kultkit.eu.

signaturgrafik

 

 

Partnere søges til mikroprojekter || Partner für Mikroprojekte gesucht

Vi har opdateret kultKIT-partnerbørsen. Her finder du mikroprojektaktører som søger danske og tyske partnere til deres projekter. Husk at du kan søge midler fra kultKIT-transportpuljen til et første forberedende møde med din projektpartner.

Wir haben die kultKIT-Partnerbörse aktualisiert. Hier finden Sie Mikroprojektakteure, die für ihre Projekte deutsche und dänische Partner suchen. Denken Sie auch daran, dass Sie für ein erstes Treffen Fördermittel aus dem kultKIT-Transportpool beantragen können.

Informationen zu kultKIT in Eutin / Informationsmøde om kultKIT i Eutin

Haben Sie eine Projektidee für ein Mikroprojekt in der deutsch-dänischen Zusammenarbeit? Möchten Sie mehr über die Fördermöglichkeiten des kultKIT-Projekts erfahren? Der Projektpartner Kreis Ostholstein lädt am 22. Februar zu einer Informationsveranstaltung in Eutin ein.

Ort: Kreis Ostholstein, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin – Ostholstein Saal

Datum: 22.02.2016

Uhrzeit: 17.00 – 18.30 Uhr

Programm:

– Begrüßung

– kultKIT: Fördermöglichkeiten für Mikroprojekte

– Praxisbeispiele

– Ideenaustausch und Networking

Wir bitten um Anmeldung bis zum 18.02.2016 an info@fehmarnbelt-portal.de.

Parkmöglichkeiten finden Sie entweder im Innenhof des Kreisgebäudes oder auf dem großen Mitarbeiter-Parkplatz an der Lübecker Straße (ab 16.00 Uhr geöffnet).

Mikroprojekte(r) – Næste Ansøgningsfrist: / Nächste Antragsfrist: 28. Februar 2016

kultKIT har bevilliget det første dansk-tyske mikroprojekt! Har du også en god projektide til det dansk-tyske samarbejde inden for kultur, idræt, fritid eller uddannelse? Næste frist for at søge midler fra mikroprojektpuljen er den 28. februar – læs mere om, hvordan du gør og hvor du kan få vejledning.

kultKIT hat das erste deutsch-dänische Mikroprojekt bewilligt! Haben Sie auch eine gute Projektidee für die deutsch-dänische Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit oder Ausbildung? Die zweite Antragsfrist für deutsch-dänische Mikroprojekter endet am 28. Februar. Mehr Informationen dazu, wie Sie einen Antrag stellen und wo Sie sich beraten lassen können, finden Sie auf unseren Unterseiten.

Mikroprojekte(r)

kultKIT-mikroprojektepuljen og transportpuljen har i alt 1.700.000 danske kroner til at dække transportudgifter, overnatning og honorarer til eksterne ydelser i dansk-tyske mikroprojekter.

Den første ansøgningsfrist er den 15. januar 2016. Derefter vil der være 4 ansøgningsrunder per år: 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november. Du får svar på din ansøgning senest fire uger efter ansøgningsfristens udløb. Find ansøgningsformularerne og en vejledning til ansøgningen her.

Der kultKIT-Mikroprojektpool und der Transportpool haben insgesamt 235.000 Euro zur Verfügung für die Finanzierung von Transportkosten, Übernachtungskosten und Honoraren für externe Leistungen in deutsch-dänischen Mikroprojekten.

Die erste Antragsfrist ist am 15. Januar 2016. Danach gibt es 4 Antragsrunden pro Jahr: 28. Februar, 31. Mai, 31. August og 30. November. Sie erhalten spätestens vier Wochen nach dem Ablauf der jeweiligen Antragsfrist eine Antwort auf Ihren Antrag. Die Antragsformulare und eine Anleitung für den Antrag finden Sie hier.

Kickoff: Program(m) 28. November

Sted / Ort: Rønnebæksholm, NæstvedRoennebaeksholm

Program som pdf-fil / Programm als pdf-Datei

11.00 Registrering / Registrierung

11.30 Velkomst og frokost med dansk julemad / Begrüßung und Mittagsessen mit dänischen Weihnachtsgerichten

Direktør Stig Rømer Winther (Femern Belt Development) byder velkommen og inviterer til bords / Geschäftsführer Stig Rømer Winther (Femern Belt Development) begrüßt die Gäste und eröffnet das Büffet

12.30 Præsentation af kultKIT-projektet og projektpuljerne / Präsentation des kultKIT-Projekts und der Fördermittel

Kulturudvalgsformand Linda Frederiksen byder velkommen på vegne af Næstved Kommune og overbringer en hilsen fra den Tyske ambassade i København / Grußwort der Vorsitzenden des Kulturausschusses in Næstved Kommune, Linda Frederiksen, und Übermittlung des Grußworts der Deutschen Botschaft in Kopenhagen

Centerchef Kim Dawartz præsenterer kultKIT-projektet og projektdeltagerne og fortæller om muligheder for at ansøge om tilskud til transport og dansk-tyske mikroprojekter / Centerchef Kim Dawartz präsentiert das kultKIT-Projekt und die Projektteilnehmer und orientiert über Fördermöglichkeiten für Transport und deutsch-dänische Mikroprojekte

Eksempler på afsluttede dansk-tyske projekter  / Beispiele für abgeschlossene deutsch-dänische Projekte

Judith Breuning, Filmfabrikken Møn: Fortæl mig om dig – Erzähl mir von dir (Film

Andreas van Zoest, Fehmarn Belt Guitar Orchestra (Film)

13.30 Workshops om muligheder for mikroprojekter / Workshops zu Möglichkeiten für Mikroprojekte     

Efter et kort indledende oplæg diskuterer deltagerne deres ideer, forestillinger og ønsker om mikroprojekter inden for workshop-temaerne / Nach einer kurzen Einleitung diskutieren die Teilnehmer ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche zu Mikroprojekten zum Thema des Workshops

1. Kulturelle mikroprojekter (fx musik, teater, museer, billedkunst, eksperimentel kunst) / Kulturelle Mikroprojekte (z.B. Musik, Theater, Museen, Malerei, experimentielle Kunst)

Workshopledelse / Workshopleitung: Andreas van Zoest (Musikschule Kreis Ostholstein, “Fehmarn Belt Guitar Orchestra)

2. Mikroprojekter inden for sport og fritid / Mikroprojekte in den Bereichen Sport und Freizeit

Workshopledelse / Workshopleitung: Nathalie Ard (Kreis Ostholstein, “Dansk-tysk skolesportsfest” / “Dänisches-Deutsches Schulsportfest”)

3. Nabosprog og interkulturel forståelse i børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser / Nachbarsprachen und interkulturelles Verständnis in Kindergärten und Schulen

Workshopledelse / Workshopleitung: Ulrike Osterloh-Riettiens (Berufliches Bildungszentrum Plön, “Kult.kom-Projekt” & ORLA)

4. Interkulturelle læringsperspektiver og dansk-tysk forståelse (sprog og kultur) / Interkulturelle Lernperspektiven und deutsch-dänisches Verständnis (Sprache und Kultur)

Workshopledelse / Workshopleitung: Erla Hallsteinsdóttir (Næstved Kommune, “SMiK-Projekt“)

5. Institutionelt samarbejde / Institutionelle Zusammenarbeit      

Workshopledelse / Workshopleitung: Jørgen Lykke Madsen (Guldborgsund Kommune)

14.30 Præsentation af diskussioner og resultater fra workshops / Präsentation der Diskussionen und Resultate aus den Workshops

15.10-16.00 Kaffe og kage med julehygge, matchmaking, partnerbørs og musikalsk underholdning ved Michael Hillenstedts / Kaffee und Kuchen mit Adventstimmung, Matchmaking, Partnerbörse und musikalischer Unterhaltung von Michael Hillenstedts

 

Dansk-tyske mikroprojekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse || Deutsch-dänische Mikroprojekte in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Ausbildung