Kickoff: Næstved, 28. November

1,7 millioner til dansk-tyske mikroprojekter

Den 28. november fejrer kultKIT den store bevilling fra INTERREG Deutschland – Danmark med et optaktsarrangement i Næstved. Du er inviteret til at deltage og høre mere om muligheder for at få midler til dit projekt, møde ligesindede og diskutere dansk-tysk samarbejde. Her finder du programmet og her kan du tilmelde dig

335.000 Euro für deutsch-dänische Mikroprojekte

kultKIT feiert am 28. November die großzügige Bewilligung von INTERREG Deutschland – Danemark mit einer Auftaktveranstaltung in Næstved. Auch Sie sind eingeladen, um mehr über die Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Projekt zu hören, andere Projektinteresserede zu treffen und deutsch-dänische Zusammenarbeit zu diskutieren. Hier finden Sie das Programm und hier können Sie sich anmelden

kultKIT

kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. kultKIT medfinansieres af projektpartnerne og Kulturregion Storstrøm.

kultKIT wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu. kultKIT wird kofinanziert von den Projektpartnern und der Kulturregion Storstrøm.

logo_interreg_2015_web

Dansk-tyske mikroprojekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse || Deutsch-dänische Mikroprojekte in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Ausbildung