Kickoff: Program(m) 28. November

Sted / Ort: Rønnebæksholm, NæstvedRoennebaeksholm

Program som pdf-fil / Programm als pdf-Datei

11.00 Registrering / Registrierung

11.30 Velkomst og frokost med dansk julemad / Begrüßung und Mittagsessen mit dänischen Weihnachtsgerichten

Direktør Stig Rømer Winther (Femern Belt Development) byder velkommen og inviterer til bords / Geschäftsführer Stig Rømer Winther (Femern Belt Development) begrüßt die Gäste und eröffnet das Büffet

12.30 Præsentation af kultKIT-projektet og projektpuljerne / Präsentation des kultKIT-Projekts und der Fördermittel

Kulturudvalgsformand Linda Frederiksen byder velkommen på vegne af Næstved Kommune og overbringer en hilsen fra den Tyske ambassade i København / Grußwort der Vorsitzenden des Kulturausschusses in Næstved Kommune, Linda Frederiksen, und Übermittlung des Grußworts der Deutschen Botschaft in Kopenhagen

Centerchef Kim Dawartz præsenterer kultKIT-projektet og projektdeltagerne og fortæller om muligheder for at ansøge om tilskud til transport og dansk-tyske mikroprojekter / Centerchef Kim Dawartz präsentiert das kultKIT-Projekt und die Projektteilnehmer und orientiert über Fördermöglichkeiten für Transport und deutsch-dänische Mikroprojekte

Eksempler på afsluttede dansk-tyske projekter  / Beispiele für abgeschlossene deutsch-dänische Projekte

Judith Breuning, Filmfabrikken Møn: Fortæl mig om dig – Erzähl mir von dir (Film

Andreas van Zoest, Fehmarn Belt Guitar Orchestra (Film)

13.30 Workshops om muligheder for mikroprojekter / Workshops zu Möglichkeiten für Mikroprojekte     

Efter et kort indledende oplæg diskuterer deltagerne deres ideer, forestillinger og ønsker om mikroprojekter inden for workshop-temaerne / Nach einer kurzen Einleitung diskutieren die Teilnehmer ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche zu Mikroprojekten zum Thema des Workshops

1. Kulturelle mikroprojekter (fx musik, teater, museer, billedkunst, eksperimentel kunst) / Kulturelle Mikroprojekte (z.B. Musik, Theater, Museen, Malerei, experimentielle Kunst)

Workshopledelse / Workshopleitung: Andreas van Zoest (Musikschule Kreis Ostholstein, “Fehmarn Belt Guitar Orchestra)

2. Mikroprojekter inden for sport og fritid / Mikroprojekte in den Bereichen Sport und Freizeit

Workshopledelse / Workshopleitung: Nathalie Ard (Kreis Ostholstein, “Dansk-tysk skolesportsfest” / “Dänisches-Deutsches Schulsportfest”)

3. Nabosprog og interkulturel forståelse i børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser / Nachbarsprachen und interkulturelles Verständnis in Kindergärten und Schulen

Workshopledelse / Workshopleitung: Ulrike Osterloh-Riettiens (Berufliches Bildungszentrum Plön, “Kult.kom-Projekt” & ORLA)

4. Interkulturelle læringsperspektiver og dansk-tysk forståelse (sprog og kultur) / Interkulturelle Lernperspektiven und deutsch-dänisches Verständnis (Sprache und Kultur)

Workshopledelse / Workshopleitung: Erla Hallsteinsdóttir (Næstved Kommune, “SMiK-Projekt“)

5. Institutionelt samarbejde / Institutionelle Zusammenarbeit      

Workshopledelse / Workshopleitung: Jørgen Lykke Madsen (Guldborgsund Kommune)

14.30 Præsentation af diskussioner og resultater fra workshops / Präsentation der Diskussionen und Resultate aus den Workshops

15.10-16.00 Kaffe og kage med julehygge, matchmaking, partnerbørs og musikalsk underholdning ved Michael Hillenstedts / Kaffee und Kuchen mit Adventstimmung, Matchmaking, Partnerbörse und musikalischer Unterhaltung von Michael Hillenstedts

 

Kickoff: Næstved, 28. November

1,7 millioner til dansk-tyske mikroprojekter

Den 28. november fejrer kultKIT den store bevilling fra INTERREG Deutschland – Danmark med et optaktsarrangement i Næstved. Du er inviteret til at deltage og høre mere om muligheder for at få midler til dit projekt, møde ligesindede og diskutere dansk-tysk samarbejde. Her finder du programmet og her kan du tilmelde dig

335.000 Euro für deutsch-dänische Mikroprojekte

kultKIT feiert am 28. November die großzügige Bewilligung von INTERREG Deutschland – Danemark mit einer Auftaktveranstaltung in Næstved. Auch Sie sind eingeladen, um mehr über die Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Projekt zu hören, andere Projektinteresserede zu treffen und deutsch-dänische Zusammenarbeit zu diskutieren. Hier finden Sie das Programm und hier können Sie sich anmelden

kultKIT

kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. kultKIT medfinansieres af projektpartnerne og Kulturregion Storstrøm.

kultKIT wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu. kultKIT wird kofinanziert von den Projektpartnern und der Kulturregion Storstrøm.

logo_interreg_2015_web

Dansk-tyske mikroprojekter inden for kultur, idræt, fritid og uddannelse || Deutsch-dänische Mikroprojekte in den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Ausbildung