Mikroprojekte(r)

By | Uncategorized

kultKIT-mikroprojektepuljen og transportpuljen har i alt 1.700.000 danske kroner til at dække transportudgifter, overnatning og honorarer til eksterne ydelser i dansk-tyske mikroprojekter.

Den første ansøgningsfrist er den 15. januar 2016. Derefter vil der være 4 ansøgningsrunder per år: 28. februar, 31. maj, 31. august og 30. november. Du får svar på din ansøgning senest fire uger efter ansøgningsfristens udløb. Find ansøgningsformularerne og en vejledning til ansøgningen her.

Der kultKIT-Mikroprojektpool und der Transportpool haben insgesamt 235.000 Euro zur Verfügung für die Finanzierung von Transportkosten, Übernachtungskosten und Honoraren für externe Leistungen in deutsch-dänischen Mikroprojekten.

Die erste Antragsfrist ist am 15. Januar 2016. Danach gibt es 4 Antragsrunden pro Jahr: 28. Februar, 31. Mai, 31. August og 30. November. Sie erhalten spätestens vier Wochen nach dem Ablauf der jeweiligen Antragsfrist eine Antwort auf Ihren Antrag. Die Antragsformulare und eine Anleitung für den Antrag finden Sie hier.

Kickoff: Program(m) 28. November

By | Uncategorized

Sted / Ort: Rønnebæksholm, NæstvedRoennebaeksholm

Program som pdf-fil / Programm als pdf-Datei

11.00 Registrering / Registrierung

11.30 Velkomst og frokost med dansk julemad / Begrüßung und Mittagsessen mit dänischen Weihnachtsgerichten

Direktør Stig Rømer Winther (Femern Belt Development) byder velkommen og inviterer til bords / Geschäftsführer Stig Rømer Winther (Femern Belt Development) begrüßt die Gäste und eröffnet das Büffet

12.30 Præsentation af kultKIT-projektet og projektpuljerne / Präsentation des kultKIT-Projekts und der Fördermittel

Kulturudvalgsformand Linda Frederiksen byder velkommen på vegne af Næstved Kommune og overbringer en hilsen fra den Tyske ambassade i København / Grußwort der Vorsitzenden des Kulturausschusses in Næstved Kommune, Linda Frederiksen, und Übermittlung des Grußworts der Deutschen Botschaft in Kopenhagen

Centerchef Kim Dawartz præsenterer kultKIT-projektet og projektdeltagerne og fortæller om muligheder for at ansøge om tilskud til transport og dansk-tyske mikroprojekter / Centerchef Kim Dawartz präsentiert das kultKIT-Projekt und die Projektteilnehmer und orientiert über Fördermöglichkeiten für Transport und deutsch-dänische Mikroprojekte

Eksempler på afsluttede dansk-tyske projekter  / Beispiele für abgeschlossene deutsch-dänische Projekte

Judith Breuning, Filmfabrikken Møn: Fortæl mig om dig – Erzähl mir von dir (Film

Andreas van Zoest, Fehmarn Belt Guitar Orchestra (Film)

13.30 Workshops om muligheder for mikroprojekter / Workshops zu Möglichkeiten für Mikroprojekte     

Efter et kort indledende oplæg diskuterer deltagerne deres ideer, forestillinger og ønsker om mikroprojekter inden for workshop-temaerne / Nach einer kurzen Einleitung diskutieren die Teilnehmer ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche zu Mikroprojekten zum Thema des Workshops

1. Kulturelle mikroprojekter (fx musik, teater, museer, billedkunst, eksperimentel kunst) / Kulturelle Mikroprojekte (z.B. Musik, Theater, Museen, Malerei, experimentielle Kunst)

Workshopledelse / Workshopleitung: Andreas van Zoest (Musikschule Kreis Ostholstein, “Fehmarn Belt Guitar Orchestra)

2. Mikroprojekter inden for sport og fritid / Mikroprojekte in den Bereichen Sport und Freizeit

Workshopledelse / Workshopleitung: Nathalie Ard (Kreis Ostholstein, “Dansk-tysk skolesportsfest” / “Dänisches-Deutsches Schulsportfest”)

3. Nabosprog og interkulturel forståelse i børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser / Nachbarsprachen und interkulturelles Verständnis in Kindergärten und Schulen

Workshopledelse / Workshopleitung: Ulrike Osterloh-Riettiens (Berufliches Bildungszentrum Plön, “Kult.kom-Projekt” & ORLA)

4. Interkulturelle læringsperspektiver og dansk-tysk forståelse (sprog og kultur) / Interkulturelle Lernperspektiven und deutsch-dänisches Verständnis (Sprache und Kultur)

Workshopledelse / Workshopleitung: Erla Hallsteinsdóttir (Næstved Kommune, “SMiK-Projekt“)

5. Institutionelt samarbejde / Institutionelle Zusammenarbeit      

Workshopledelse / Workshopleitung: Jørgen Lykke Madsen (Guldborgsund Kommune)

14.30 Præsentation af diskussioner og resultater fra workshops / Präsentation der Diskussionen und Resultate aus den Workshops

15.10-16.00 Kaffe og kage med julehygge, matchmaking, partnerbørs og musikalsk underholdning ved Michael Hillenstedts / Kaffee und Kuchen mit Adventstimmung, Matchmaking, Partnerbörse und musikalischer Unterhaltung von Michael Hillenstedts

 

Kickoff: Næstved, 28. November

By | Uncategorized

1,7 millioner til dansk-tyske mikroprojekter

Den 28. november fejrer kultKIT den store bevilling fra INTERREG Deutschland – Danmark med et optaktsarrangement i Næstved. Du er inviteret til at deltage og høre mere om muligheder for at få midler til dit projekt, møde ligesindede og diskutere dansk-tysk samarbejde. Her finder du programmet og her kan du tilmelde dig

335.000 Euro für deutsch-dänische Mikroprojekte

kultKIT feiert am 28. November die großzügige Bewilligung von INTERREG Deutschland – Danemark mit einer Auftaktveranstaltung in Næstved. Auch Sie sind eingeladen, um mehr über die Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr Projekt zu hören, andere Projektinteresserede zu treffen und deutsch-dänische Zusammenarbeit zu diskutieren. Hier finden Sie das Programm und hier können Sie sich anmelden

kultKIT

By | Uncategorized | No Comments

kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu. kultKIT medfinansieres af projektpartnerne og Kulturregion Storstrøm.

kultKIT wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu. kultKIT wird kofinanziert von den Projektpartnern und der Kulturregion Storstrøm.

logo_interreg_2015_web

Pages