Kolofon og databeskyttelse

Om hjemmesiden

Indehaver af kultKIT 2 ’Dansk-tyske møder’:

kultKIT2
Center for kultur og Borgerservice
Teatergade 6
4700 Næstved

Hvis du har spørgsmål om indholdet på hjemmesiden, eller hvis du opdager slåfejl, er du velkommen til at kontakte kultKIT.

Databeskyttelse på hjemmesiden

kultKIT2 tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Du kan som udgangspunkt benytte vores website uden at skulle angive personoplysninger. Hvis der bliver indsamlet personoplysninger på vores sider (f.eks. navn, adresse eller e-mailadresser), vil dette så vidt muligt altid ske på frivillig basis. Sådanne oplysninger videregives ikke til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (for eksempel kommunikation via e-mail) kan være forbundet med sikkerhedsmangler. Det er ikke muligt at garantere fuldstændigt, at tredjepart ikke får adgang til oplysningerne.

Tilbagekaldelse af samtykke til databehandling

Eventuelle personfølsomme oplysninger på hjemmesiden er kun offentliggjort med de involveredes udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke, det kræver blot en uformel underretning pr. e-mail. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den databehandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Cookies

I forbindelse med brug af hjemmesiden gemmes der såkaldte cookies, som er små tekstfiler, der – med reference til din browser – gemmes på din harddisk og sender bestemte oplysninger til os. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre virus til din computer. Det eneste formål med dem er at gøre internetudbuddet mere effektivt og brugervenligt.
Denne hjemmeside anvender cookies i følgende omfang:

Strengt nødvendige cookies: Hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Statistiske cookies: Hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Du har mulighed for at indstille (konfigurere) din browser efter dine egne ønsker og på den måde f. eks. afvise accept af alle cookies. Dette kan dog imidlertid medføre, at du så muligvis ikke kan udnytte alle hjemmesidens funktioner.

Anvendelse af Google Analytics

Vores hjemmeside anvender Google Analytics, som er en webanalyseservice tilhørende Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender statistiske cookies, som giver mulighed for at analysere din brugeradfærd på hjemmesiden. Oplysningerne, som disse cookies producerer vedr. din brug af hjemmesiden, videresendes som hovedregel til og gemmes på en Google-server i USA. I tilfælde af, at IP-anonymiseringsfunktionen på hjemmesiden aktiveres, vil Google imidlertid forinden forkorte din IP-adresse indenfor den Europæiske Unions medlemslande samt i andre lande, som er med i Aftalen om det Europæiske Økonomiske Område. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive fremsendt til en Google-server i USA og først dér blive forkortet. På anmodning fra udbyderen af denne hjemmeside vil Google benytte disse oplysninger mhp. at evaluere din brugeradfærd på hjemmesiden og til at udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden samt i forhold til udbyderen af hjemmesiden til at præstere yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af hjemmesiden og brugen af internettet generelt.

Din IP-adresse, som Google Analytics videresender fra din browser, vil iht. Googles egne oplysninger ikke blive sammenknyttet med andre data tilhørende Google. Dette er vi imidlertid ikke i stand til at garantere.

Du kan forhindre opbevaring af cookie-producerede oplysninger vedr. din brugeranvendelse af hjemmesiden (incl. din IP-adresse) hos Google samt behandling af disse oplysninger ved Google ved at du downloader og installerer en browser-plugin, som er tilgængelig under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vores hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”, hvorved IP-adresser viderebehandles i en forkortet form. Det gør, at en direkte reference til en person stort set kan udelukkes.

Anvendelsen af Google Analytics sker i overensstemmelse med de forudsætninger og vilkår, som er aftalt mellem de danske databeskyttelsesmyndigheder og Google. Information fra tredjepartsudbyder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugervilkår: http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Oversigt over beskyttelse af personoplysninger: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt erklæring vedr. databeskyttelse: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Juni 2020

Foto: colourbox.dk / #221541