kultKITs formål

Grænseregionen ved Femern Bælt

Projektet ”kultKIT: dansk-tyske møder” er et fælles bidrag til udviklingen den østlige dansk-tyske grænseregion ved Femern Bælt. Visionen er, at de sproglige og kulturelle barrierer i grænseregionen er så godt som opløst, når den faste forbindelse over Femern Bælt åbner. Derved kan borgerne udnytte fordelene ved grænseregionen optimalt mht. bosætning, arbejde, uddannelse, kultur- og fritidsaktiviteter på begge sider af grænsen.

Projektet har til formål at:

  • fremme borgernes interkulturelle forståelse
  • opløse sproglige, kulturelle barrierer
  • bidrage til et grænseregionalt tilhørsforhold
  • opbygge bæredygtige infrastrukturer i det dansk-tyske samarbejde
  • synliggøre grænseregionen som et attraktivt sted at bo og arbejde på tværs af grænseskellet

Møder mellem mennesker fra Danmark og Tyskland

Projektets særlige fokus er at muliggøre aktiviteter mellem mennesker. Projektet bygger en mental bro, før den fysiske forbindelse bliver en realitet.

Vi vil muliggøre fælles aktiviteter og mellemmenneskelige møder, der øger interkulturelle kompetencer og forståelse for den mentale bevidsthed blandt befolkningen for sprog og kultur. Samtidig skal de administrative samarbejdsrelationer fortsat udvikles og det dansk-tyske samarbejde forankres bredt i de kommunale forvaltninger og på politisk niveau i de to lande.