Det skal du huske i projektforløbet

I løbet af projektperioden er der en række praktiske forhold og opgaver, der skal tages hensyn til.

Du og projektpartnerne skal kunne dokumentere, at de elementer, der er beskrevet i projektbeskrivelsen, er gennemført, og I skal sikre, at udgifter og aktiviteter er korrekt dokumenteret og registreret. Der er krav om:

Dokumentation af udgifter

Udgifter, der ikke er beskrevet i projektansøgningen, kan ikke refunderes. Det samme gælder for udgifter, der ikke kan dokumenteres i form af bilag eller fakturaer.

Deltagerlister

Der skal udfyldes deltagerlister, som hver enkelt deltager underskriver, ved samtlige afholdte møder og arrangementer. Listerne bruges til at dokumentere projektets deltagerantal og til beregning af korrekt dækning af udgifter til rejse og ophold. Husk altid at skrive projektets navn og tid, sted og lokalitet for hvert enkelt afholdt arrangement eller møde.

Korrekt fakturering

Når I køber materialer eller tjenesteydelser til projektet hos eksterne leverandører, skal I kunne dokumentere købet i form af en faktura.

På fakturaen skal der anføres projektnavn og kultKIT2.

Foto: Colourbox.dk / shock