Kultur · 22 februar 2022 · Jeppe Pers

Direkte TV: Lørdag evalueres kultKIT

85 dansk-tyske kultur-, fritids-, uddannelses- og idrætsprojekt på Sydsjælland, Lolland, Falster og i Nordtyskland har modtaget støtte fra det strategiske støtte-initiativ, kultKIT. Det har haft til formål at gøre børn, unge og voksne i Femern Bælt-regionen interesserede i at lære nabosproget og kulturen at kende. Men nu er det slut.

– Kontakten på tværs af Femern Bælt er levende. KultKIT har støttet flere projekter end forventet – på trods af Corona-pandemien. Vi er kommet et skridt nærmere den optimale udnyttelse af den kommende, faste forbindelse til Tyskland, siger Jeppe Pers, der er projektleder for kultKIT, Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune.

KultKIT lukker og slukker ved udgangen af marts, og her i weekenden – lørdag den 26. februar kl. 15 – bliver støtteprojektet evalueret. Det sker, når repræsentanter fra Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner mødes med de tyske partnere fra Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, der Kastanienhof og Hansestadt Lübeck.

Eventet streames og kan ses direkte på www.kultkit.eu – her på siden foroven. og på Facebook.

– Her vil interesserede i det dansk-tyske samarbejde kunne blive inspireret af at få indblik i kultKITs projekter, og man vil få konkret viden om finansielle støttemuligheder i de kommende år. Samtidig ønsker vi, at andre lærer af den viden og de erfaringer, vi har gjort os. Vi har stået overfor store udfordringer, vanskelige beslutninger, og alle involverede har udviklet sig menneskeligt, fagligt og teknologisk, siger Jeppe Pers.

Den direkte udsendelse suppleres med 16 selfie-videoer, der er optaget af nogle af dem, der har modtaget støtte fra kultKIT.