Kultur · 10 maj 2022 · kultKIT

Interkulturelt samarbejde i dansk-tyske projekter

Det dansk-tyske samarbejde hen over grænsen er en del af mange kommunale og regionale projekter i særligt grænseområderne. Med denne vejledning vil vi gerne bidrage til, at samarbejdet i dansk-tyske projekter kommer til at fungere godt. Vi vil gerne inspirere alle dem, der har planer om at organisere og starte et grænseoverskridende samarbejde, eller som allerede er godt i gang med et, til at tænke mere bevidst over, hvordan man kommunikerer og handler i fællesskab i dansk-tyske projekter. Hvem er de andre, vi møder i en international projektgruppe?
Hvad betyder det for det interkulturelle samarbejde, når vi bliver del af og skal agere i et projekt med vores individuelle forudsætninger, som medarbejdere i vores organisationer – og som tyskere og danskere?

– Hent publikationen Interkutlurelt samarbejde i dansk-tyske projekter –

Vejledningen er lavet som en del af arbejdet med arbejdspakke 4 i det dansk-tyske Interreg 5A-projekt kultKIT og som en del af projektet Interkulturel kommunikation i dansk-tysk kontekst, som er finansieret af Aarhus University Research Foundation med en AUFF starting grant.

Med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan projektarbejde i offentlige organisationer kan formes med succes, har vi indsamlet og systematiseret de erfaringer, indtryk, oplevelser, udfordringer og strategier om det dansk-tyske samarbejde, der alt sammen kan påvirke samarbejdet i dansk-tyske projekter. Vi har analyseret individuelle interviews, spørgeskemaer, gruppesamtaler og observationer fra møder, som vi gennemførte i årene 2020 og 2021 med medarbejderne fra kultKIT-projektet. Fra 2015-2022 stod de selv for dansk-tyske borgerprojekter i deres projektarbejde. Citaterne i vejledningen stammer fra disse interviews. Vi har sammenlignet og udvidet vores resultater med andre dansk-tyske Interreg-projekters resultater, fx SMiK, Benefit4Regions og TourBo, og så har vi underbygget dem med faglitteratur om interkulturelle kompetencer og projektledelse.

Vejledningen består af flere korte, selvstændige kapitler med udvalgte emner, hvor vi beskriver:

  • Hvilke kulturer kan påvirke projektarbejdet.
  • Forskellige aspekter, der kræver ekstra opmærksomhed i det dansk-tyske samarbejde.
  • Udvalgte emner med relevans for udvikling af en fælles projektkultur: hvordan fremmer man positive holdinger og fortrolighed, vidensdeling og dokumentation såvel som sikrer at projektmedarbejderne er handlingsdygtige i hele projektforløbet.
  • Fremme af en særlig kommunikationskultur og grundlæggende overvejelser om sprog i dansk-tyske projekter.
  • I dansk-tyske projekter mødes mennesker med alle deres individuelle træk og forskellige sociale, sproglige, kulturelle og faglige baggrunde og socialiseringer.
  • Det er en helt basal forudsætning for succesfulde projekter, at der er forståelse for disse forskelle – ligesom for ligheder og alt det, der forbinder
    os.

Vi håber, at denne vejledning vil give dig en masse inspiration til dit eget interkulturelle arbejde i dansk-tyske projekter.

Aarhus, Roskilde og Odense, februar 2022
Anke Heier & Erla Hallsteinsdóttir