Kultur · 21 februar 2022 · kultKIT

#SpotKultur i Region Femern Bælt

kultKIT-projektet Spot Kultur driver  en platform for udveksling på tværs af sprog og nationaliteter – og  vil dermed fremme en fælles regional identitet henover grænsen.

Målet er at sætte spot på kulturen i Femern Bælt Regionen: Den levede kultur, der udfolder sig i alle sine mange facetter og forskelligheder, såvel som den kulturarv, der forbinder os og tegner konturerne af en interregional kulturregion – en region, hvor vi har meget mere til fælles, end vi måske umiddelbart går rundt og tror!

Projektet har faciliteret en struktureret udveksling mellem to kulturforeninger på begge sider af Femern Bælt. Spaden blev stukket dybt ned i den historiske muld og projektdeltagerne blev klogere på hinanden og den dansk-tyske, fælles kulturarv. Der blev både stiftet bekendtskab med de kendte kulturelle fyrtårne og nogle af de mere ukendte, gemte og glemte kulturskatte på begge sider af grænsen.

Den kulturelle udveksling resulterede i en lang række kulturindhold, der tegner et billede af en levende fælles kulturregionder. Det hele kan findes på projektets Facebook-gruppe #Spot Kultur, der også sætter har fokus på de “bæltregionale” forskelligheder og dét, vi har til fælles på tværs af den dansk-tyske grænse. De daglige brugere af gruppen deler og udveksler kontinuerligt viden om oplevelser og insidertips fra Femern Bælt-regionen.

Her kan du se to af Spot Kulturs videoer: Fossil  og Roerige

Spot Kultur opfordrer alle at tilmelde sig deres Facebook-gruppe og og vise, hvad der gør dem stolte over Femern Bælt-regionen.

 

#SpotKultur er for alle, der elsker at dele og selv tage del i kulturen i Region Femern Bælt