Kultur · 17 august 2022 · kultKIT

kultKIT: 3.456 udvidede deres interkulturelle forståelse

3.456 fortrinsvist børn og unge, men også voksne og seniorer udvidede deres interkulturelle forståelse, deres sprogkompetencer og deres kendskab til nabolandet gennem kultKIT-projektet.

114 organisationer deltog i gennemførelsen af 42 dansk-tyske projekter og 33 netværkssamarbejder.

Fra 2019 til 2022 administrerede kultKIT-projektet et støtteprogram, der gjorde autentiske møder mellem danskere og tyskere mulige og skabte bæredygtige infrastrukturer i de dansk-tyske samarbejder. Projektpartnernes vision; at nedbryde sproglige og kulturelle barrierer, så borgere kan benytte grænseregionens muligheder optimalt, når Femern-tunnelen åbner i 2029.

Med fokus på at fremme interkulturelle kompetencer, at synliggøre regionens attraktivitet og gennemførelsen af fælles fritids-, kultur-, idræts- og uddannelsesaktiviteter investerede kultKIT målrettet over 2.6 millioner kroner i dansk-tyske mødebaserede samarbejdsprojekter.

kultKITs ydede finansiel og praktisk støtte til dansk-tyske mødeprojekter på tværs af hele grænseregionen med særligt fokus på Femern Bælt-regionen.

kultKIT: Dansk-tyske møder støttede 14 projekter og firemøder med en ansvarlig aktør udenfor kultKIT2-regionen. 316 personer fra 27 organisationer udenfor kultKIT-regionen deltog i et kultKIT-finansieret møde eller projekt.

Støtteprogrammet blev suppleret med aktiviteter, der fremmede samarbejdet mellem de offentlige forvaltninger i Femern Bælt-regionen. Ud over driften af støtteprogrammet blev to tværfaglige konferencer om strategiske perspektiver i det dansk-tyske samarbejde, samt 2 fagdage om det praktiske forvaltningssamarbejde med fokus på idrætsinfrastruktur gennemført.

En efteruddannelse, der fremmer pædagogers og pædagogstuderenes evne til at skabe fri leg og musikalske aktiviteter for vuggestue- og børnehavebørn blev nyudviklet og implementeret. Potentialerne i dansk-tyske børnehavesamarbejder blev gjort synlige.

En videreudvikling af det dansk-tyske forvaltningssamarbejde skabte nye læringsperspektiver og praktiske tiltag, der har betydning for borgerne i regionen.

Forvaltningssamarbejdet og mødet mellem organisationer og borgere i kultKIT-projektet har bidraget til væsentlige indsigter, der har betydning for det fremadrettede dansk-tyske samarbejde. Fem publikationer om administrationen af støtte til dansk-tyske projekter, gennemførelsen af dansk-tyske projekter og mødeprojekternes interkulturelle perspektiver udgør et væsentligt videns- og erfaringsbidrag til kommende samarbejdsprojekter mellem Danmark og Tyskland.

Corona-pandemien udfordrede kultKITs mødebaserede tilgang til at nedbryde sproglige- og kulturelle barrierer. kultKIT-partnerne handlede hurtigt og resolut på den forandrede situation. En digital infrastruktur innoverede projektsamarbejdet og har skabt nye, forbedrede forudsætninger for det fremadrettede samarbejde i form af ny viden, teknisk udstyr og standardisering.

Interreg Deutschland-Danmarks aktive samarbejde med kultKIT-projektet var en væsentlig årsag til, at kultKIT indfriede sine målsætninger på trods af den vanskelige Corona- situation.

kultKIT blev finansieret af projektpartnerne, Næstved Kommune, Kreis Ostholstein, Vordingborg Kommune, Hansestadt Lübeck, Guldborgsund Kommune, Stadt Fehmarn, Lolland Kommune, PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V. samt den Europæiske Fond for Regionaludvikling via Interreg Deutschland-Danmark.