Kultur · 11 oktober 2021 · kultKIT

Sport og identitet på tværs af Femern

Næstved Gymnasium & HF har beskrevet deres udvekslings-projekt med Thomas-Mann-Schule:

Eleverne fra 2t, idrætslinjen, har været på udveksling hos eleverne fra sportsklassen på Thomas-Mann-Schule, Lübeck.
De har brugt tysktimerne på at arbejde sammen om temaet ”Sport og identitet”. Eleverne havde allerede hjemmefra kommunikeret virtuelt i nogle uger med de tyske elever for at lære hinanden lidt at kende, inden de skulle mødes.
Mandag morgen introducerede lærerne Henrik Rose og Berit Bang-Jensen eleverne for metoder og videnskabsteori i idræt og sprog, inden turen gik mod Lübeck.

Fandt ligheder og forskelle
Kl. 14:45 ankom vi så til Lübeck, hvor alle med små øvelser lærte hinanden endnu bedre, inden de tog hjem til deres tyske værter, hvor de skulle overnatte. Tirsdag bød rektor velkommen og efter et kort oplæg om sport, identitet og kultur, startede eleverne med at undersøge, hvor forskellige/ens de var mht. deres valg af sportsgrene – herefter tog de stilling til div. spørgsmål og udsagn ang. sport, identitet og motivation ved at flytte sig rundt på en linje for at markere deres holdning.
Her blev forskelligheder og ligheder tydelige og samtidig italesat/debatteret, da eleverne skulle argumentere for deres holdning/placering. Herefter var det tid til at prøve kræfter med haka.

New zealandsk kampdans
De danske og tyske elever skulle efter en kort introduktionsvideo arbejde sammen i to hold med at lave en fælles synkron dans og sang (haka), som kunne intimidere modstanderholdet. De to hold fik hver deres lokale til planlægning, og efter de havde iført sig matchende trøjer og øvet, blev de to hold sat over for hinanden i hallen og skiftedes til at vise deres haka, inden de spillede en fodboldkamp mod hinanden.
Efterfølgende analyserede eleverne bl.a. på, hvordan hakaen og de fælles trøjer havde virket i forhold til f.eks. identitet, sammenhold, kampgejst og fodboldspillet, samt hvordan modstanderholdet havde opfattet hakaen. Efter frokost var det tid til at se byen Lübeck, hvor de tyske elever havde udvalgt steder, som de ville vise frem – elevernes opgave var at mime en sportsgren foran disse steder og dokumentere dette. Om aftenen var det tid til lidt konkurrence igen – denne gang i bowling. Eleverne (og lærerne) konkurrerede her både individuelt, men også i blandede hold.
Selvom der var konkurrence, var opbakningen mellem eleverne stor, og alle heppede på hinanden – kampråbene fra haka gav genlyd i bowlingehallen, når nogle fik et godt resultat.

Klatre og stole på de andre
Næste dag handlede om tillid og kommunikation. På blandede hold skulle eleverne i grupper à tre skiftevis klatre og sikre hinanden – en klatrede og to sikrede. Her handlede det om at kunne kommunikere klart samt stole på hinanden.
Det drejede sig ikke om konkurrence, men om at udforske egne og andres grænser samt at udfordre sig selv, mens man samtidig var afhængig af tilliden til de øvrige i gruppen og at kommunikere klart – ”zu”, ”ist zu” og ”ab” lød gennem klatrehallen, når eleverne var nået i mål eller var klar til at komme ned og deres kammerater havde sikret dem og hjalp med at fire dem ned.
I en anden hal kunne eleverne udfordre egne grænser ved at friklatre – et tykt madrasunderlag sikrede, at alle elever (og lærere) trygt kunne udfordre sig selv på baner af forskellig sværhedsgrad. Også her var eleverne gode til at opildne/støtte og hjælpe hinanden til hvilken sten, de nu kunne træde på for at klare udfordringen. Klapsalver og haka-råb lød, når nogle klarede deres udfordring, og hvis nogen ikke nåede i mål, forsøgte de i fællesskab at finde en vej og opildnede hinanden til at prøve igen.

Godt sammenhold
Hjemme igen stod den på basket og tennis inden frokost – eleverne valgte selv hold og viste selvstændigt sammenhold på tværs, da de valgte blandede hold, så de tyske og danske elever spillede sammen og ikke mod hinanden. Efter frokost gik turen til ”Falkenwiese”, som er et kæmpe udendørs område i Lübeck, hvor alle sportsgrene faciliteres i skønne omgivelser ned til søen.
Her kunne eleverne selv vælge sportsgrene og der blev både spillet beachvolley, basket og fodbold – igen på blandede hold og i strålende solskin. Sammenholdet var tydeligt.
Torsdag var sidste dag, og eleverne tog afsked, men heldigvis kun for en kort stund, for i november kommer vores tyske gæster på besøg hos os, og vi glæder os alle til gensynet. Tak til Thomas-Mann-Schule og de tyske familier for at tage så godt imod os – vi glæder os til at huse jer i vores familier til november. Også tusind tak til KultKIT, som har gjort denne udveksling mulig ved at finansiere projektet.

Projektets formål
Projektet har til formål at tilskynde eleverne til at undersøge, hvilken rolle sport spiller i deres individuelle personlige udvikling, men også i deres nationale identitet. Eleverne vil i den forbindelse foretage sammenligninger mellem partnerlandene og identificere ligheder og forskelle. Via gensidig videndeling og dialog startes refleksioner og erkendelse om årsagerne, der ligger bag forholdene og idrættens rolle og udtryksform i de respektive lande.
Det centrale mål er, at eleverne oplever hverdagen og skolekulturen i familierne og uddannelsesinstitutionerne og udvikler en forståelse for den anden kultur. Derfor indkvarteres eleverne privat både i Lübeck og Næstved.
Projektets anden del gennemføres i Næstved mellem 8. og 11. november