Uddannelse · 25 maj 2021 · kultKIT

Gymnasieelever fokuserer på dansk-tysk kultur og erhvervsliv

En bevilling fra kultKIT: Dansk-tyske møder har gjort det muligt for 3. g’erne på erhvervsøkonomi på Køge Gymnasium i seks uger at fokusere på dansk-tysk kultur og virksomhedsforståelse
Møde med tre startups (nye små virksomheder) i Lübeck. Det er et af hovedpunkterne i det seks uger lange forløb i valgfaget erhvervsøkonomi, som 3.g’erne på Køge Gymnasium tog hul på lige efter påske.

De har blandt andet mødt det tyske affaldsfirma Remondis A/S, der dækker en stor del af Sjælland og Lolland Falster. Det har givet dem et indblik i de erhvervsøkonomiske aspekter. Desuden har de mødt tre nystartede virksomheder i Lübeck. Fælles for de tre er, at de har fokus på bæredygtighed og innovation. Eleverne har deltaget i workshops med de tre virksomheder, og er nu i gang med at undersøge, hvilke muligheder firmaerne har i Danmark. Senere skal de møde virksomhederne igen og komme med forslag til, hvordan firmaerne skal gribe markedsføringen an, hvis de vil ind på det danske marked. Præsentationen er en del af deres eksamensopgave.

Projektet er støttet af kultKIT, der har fokus på at forbedre uddannelsestilbuddene i Femern Bælt-regionen.
– Vi vil vise vores unge medborgere, hvordan det, de lærer i undervisningen, rent faktisk bliver anvendt i vores regionale, grænseoverskridende erhvervsliv. Det skaber relevans for eleverne og bedre mulighed for at fastholde de styrkepositioner vores erhvervsliv rent faktisk har, siger Jeppe Pers, der er projektleder for kultKIT og fortsætter:
– De vil få en forståelse for, hvor vigtige de små og mellemstore virksomheder er for grænseregionssamarbejdet, og det vil det gøre dem klar til at arbejde på begge sider af grænsen, når Femern Bælt-forbindelsen åbner.

Mundtligt og skriftligt tysk

De knap 100 elever fordeler sig på fire klasser, men eleverne kommer fra vidt forskellige linjer på gymnasiet. Uanset baggrund kommer de til at skulle bruge både mundtligt og skriftligt tysk og til at forholde sig til den tyske virksomhedskultur.
– Det er gået over forventning med at forstå det tyske. Eleverne er selv overraskede, selv om enkelte havde brug for et resume på engelsk, siger Laura Carøe Fink, der er idekvinden til projektet. Hun blev kandidat i tysk og økonomi i vinteren 2020 og blev kort efter ansat på Køge Gymnasium. Tidligere har hun boet seks år i Berlin, hvor hun også tog en bachelor i virksomhedskommunikation. Da hun havde fået ideen, tog hun blandt andet kontakt til Niclas Apitz fra Technikzentrum Lübeck, en business- og teknologipark.

Interkulturel kontekst

– Hele tanken om at være iværksætter har et enormt potentiale til at inspirere mange unge mennesker. Det er tilmed spændende for både studerende, lærere, nystartede virksomheder og os at se emnet fra såvel en praktisk vinkel som i en interkulturel kontekst, siger Niclas Apitz og peger på, at det danske marked er
tættere på Lübeck end fx Bayern, og at den akse, der altid har været mellem Tyskland og Danmark, vil blive endnu stærkere, når tunnelen kommer.
– De elever, der går i skole i dag, er vores samarbejdspartnere om få år, siger Niclas Apitz.
For overhovedet at komme i gang med at forstå det forskellene på dansk- og tysk virksomhedskultur blev eleverne allerførst mødt af dels et oplæg fra Væksthus Sjælland, der er Leadpartner i Interreg-projektet German Danish Innovation (GDI), dels et oplæg fra kultKIT.

Dynamisk udvikling i grænseområdet

På Technikzentrum Lübeck vil de få et indblik i tysk erhvervsliv, et indblik i Lübecks historie samt møde de tre startups.
– Sprog- og kulturforståelse er grundlaget for den bæredygtige, dynamiske udvikling i grænseregionen. Ved at kombinere faglighed og kulturel indsigt i en praktisk kontekst kan vi være med til at udvide perspektivet for den enkelte elev, siger Laura Carøe Fink og fortæller, at det allerede nu er gået op for en del af eleverne, at det er en fordel at kunne naboens sprog.
Det seks uger lange forløb kulminerer med en skriftlig opgave og evt. præsentation, som de får karakterer for.
Både Laura Fink og Jeppe Pers håber, at andre gymnasier og måske erhvervsskoler vil tage ideen til sig og gennemføre lignende projekter.