Uddannelse · 29 marts 2021 · kultKIT

Gymnasieelever skal hjælpe tyske firmaer ind på det danske marked

En bevilling fra kultKIT: Dansk-tyske møder har gjort det muligt for 3. g’erne på erhvervsøkonomi på Køge Gymnasium at fokusere på dansk-tysk kultur og virksomhedsforståelse i seks uger

 

Møde med tre startups (nye små virksomheder) i Lübeck. Det er et af hovedpunkterne i det seks uger lange forløb i valgfaget erhvervsøkonomi, som 3.g’erne på Køge Gymnasium tog hul på lige efter påske.
Efter at have hørt om de tre virksomheder og arbejdet sammen med dem i workshops skal eleverne efter en måned igen møde firmaerne, og denne gang skal udvalgte grupper undersøge, hvilke muligheder firmaerne har i Danmark og måske komme med forslag til, hvordan de skal gribe markedsføringen an. Præsentationen er en del af deres eksamensopgave.
Projektet er støttet af kultKIT, der har fokus på at forbedre uddannelsestilbuddene i Femern Bælt-regionen.
– Vi vil vise vores unge medborgere, hvordan det, de lærer i undervisningen, rent faktisk bliver anvendt i vores regionale, grænseoverskridende erhvervsliv. Det skaber relevans for eleverne og bedre mulighed for at fastholde de styrkepositioner vores erhvervsliv rent faktisk har, siger Jeppe Pers, der er projektleder for kultKIT og fortsætter:
– De vil få en forståelse for, hvor vigtige de små og mellemstore virksomheder er for grænseregionssamarbejdet, og det vil det gøre dem klar til at arbejde på begge sider af grænsen, når Femern Bælt-forbindelsen åbner.

Mundligt og skriftligt tysk

De knap 100 elever fordeler sig på fire klasser, men eleverne kommer fra vidt forskellige linjer på gymnasiet. Uanset baggrund kommer de til at skulle bruge både mundtligt og skriftligt tysk og til at forholde sig til den tyske virksomhedskultur.
Idekvinden til projektet er Laura Carøe Fink. Hun blev kandidat i tysk og økonomi i vinteren 2020 og blev kort efter ansat på Køge Gymnasium. Tidligere har hun boet seks år i Berlin, hvor hun også tog en bachelor i virksomhedskommunikation. Da hun havde fået ideen, tog hun blandt andet kontakt til Niclas Apitz fra Technikzentrum Lübeck, en business- og teknologipark.

Interkulturel kontekst

– Hele tanken om at være iværksætter har et enormt potentiale til at inspirere mange unge mennesker. Det er tilmed spændende for både studerende, lærere, nystartede virksomheder og os at se emnet fra såvel en praktisk vinkel som i en interkulturel kontekst, siger Niclas Apitz og peger på, at det danske marked er tættere på Lübeck end fx Bayern, og at den akse, der altid har været mellem Tyskland og Danmark, vil blive endnu stærkere, når tunnelen kommer.
– De elever, der går i skole i dag, er vores samarbejdspartnere om få år, siger Niclas Apitz.
Når klasserne tager hul på forløbet, har Laura Fink arrangeret, at de allerførst bliver mødt med dels et oplæg fra Væksthus Sjælland, der er Leadpartner i Interreg-projektet German Danish Innovation (GDI), dels et oplæg fra kultKIT.
Dernæst skal de deltage i en workshop med det tyske affaldsfirma Remondis A/S, der dækker en stor del af Sjælland og Lolland Falster. Her vil de få indsigt i de forskellige erhvervsøkonomiske aspekter.

Dynamisk udvikling i grænseområdet

På Technikzentrum Lübeck vil de få et indblik i tysk erhvervsliv, et indblik i Lübecks historie samt møde de tre startups.
– Sprog- og kulturforståelse er grundlaget for den bæredygtige, dynamiske udvikling i grænseregionen. Ved at kombinere faglighed og kulturel indsigt i en praktisk kontekst kan vi være med til at udvide perspektivet for den enkelte elev, siger Laura Carøe Fink og fortæller, at det seks uger lange forløb kulminerer med en skriftlig opgave og evt. præsentation, som de får karakterer for.
Lige nu er det store spørgsmål, om eleverne kan mødes fysisk med de tyske partnere, eller om det må blive online. Lige nu ser det mest ud til det sidste.
Både Laura Fink og Jeppe Pers håber, at andre gymnasier og måske erhvervsskoler vil tage ideen til sig og gennemføre lignende projekter.