Uddannelse · 15 juni 2020 · Petra Klimaszyk

Autentiske dansk-tyske elevmøder og tværfaglig, interkulturel læring

Interreg projektet „Kurskultur 2.0” vil vi gerne igennem tværfaglige projektarbejde og autentiske dansk-tyske elevmøder fremme interkulturel og tværfaglig læring, samt at fremme elevernes sprogkundskaber i nabosproget dansk/tysk.

I denne sammenhæng har vi planlagt at udvikle 3 undervisningsforløbe i samarbejde med CFU og lærerne af fagene tysk (i Danmark) eller Dansk (i Tyskland), der interesserer sig for naturvidenskabelig emner og lærer af naturfagene biologi, geografi, fysik og kemi med gode sprogkundskaber i nabosproget. Undervisningsforløbe er målrettede det 8.-10. klassetrin og fokuserer på aktuelle emner som fx. forunrenede have, plastik affald eller lignende emner.

Konceptet er, at en dansk- og en tyskklasse arbejder sammen på problemløsningen. Der er tænkt på en fase, hvor eleverne lærer hinanden (virtuel) at kende og forbereder sig fagligt og sprogligt, en fase, hvor eleverne mødes og en afsluttende fase med præsentation af problemløsning.

Det er planen, at eleverne sammen med deres tyske/danske partnerklasse besøger naturformidlende institutioner/eksterne læringsmiljøer, som f.eks. – Zoologisches Museum der Christian-Albrecht-Universität i Kiel, Museum für Natur und Umwelt i Lübeck, Fjord og Bælt i Kerteminde, Naturama i Svendborg eller GeoCenter Møns Klint, for at finde en fælles problemløsning. Tværfaglige undervisningsmaterialer, der omfatter sprog- og naturfag, skal efterfølgende publiceres og tilbydes gratis til alle danske og tyske skoler.

I denne sammenhæng søger vi dankslærer i Tyskland og tysklærer i Danmark med interesse i naturfaglige emner og tværfaglig, interkulturel samarbejde og lærer i naturfagene med gode
sprogkundskaber i nabosproget, der gerne vil bidrage til udarbejdelse af undervisningsmaterialer til én af de tre undervisningsforløb, i efterår 2020, og gennemføre forløbet med sin klasse og med en partnerklasse, i forår 2021. Hvis skolen ikke på forhånd har en danske/tyske partnerklasse, at samarbejde med, matches det for dem af projektet “Kurskultur 2.0”.

Hvis du er interesseret i at være med eller vil gerne høre mere om projektet, er du meget velkommen til at skrive til Petra Klimaszyk (lektor i tysk på Professionhøjskolen Absalon;
pekl@pha.dk) – gerne senest d. 19. juni 2020.