Uddannelse · 08 juni 2020 · Jeppe Pers

Skoler søges til udvikling af nye onlineprojekter

kultKIT er i færd med at hjælpe en række nye, gratis skoleprojekter på vej. Digitale projekter, der forbinder dansk-tysk interaktion med form og indhold, der i konceptuelform kan genbruges og komplimentere de klassiske fysiske møder efter Corona. Skoler fra kultKIT-Regionen, Næstved Kommune, Vordingborg Kommune, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune, samt Kreis Ostholstein, Stadt Fehmarn og Hansestadt Lübeck, har mulighed for sammen med en skole fra Interreg-regionen, at en ekspert i udviklingen af danske og tyske undervisningsmaterialer, skaber projektforløb med relevant indhold på baggrund af deres behov og konkrete læringsmål.

Der stilles fire projektkoncepter til rådighed, men skolerne har også mulighed for selv at definere indholdet. Korte beskrivelser af projektkoncepterne kan ses forneden.

Udviklingsprojekternes formål er, at eleverne lærer sammen med hinanden – og gennem den direkte kontakt – af hinanden. Interaktionen må gerne foregå på engelsk, da fokus er på den interkulturelle kompetenceudvikling gennem fælles leg og læring.

Skræddersyede projektforløb

På baggrund af interesserede læreres konkrete ønsker til indhold, form, rammebetingelser med mere, vil kultKIT finde en interesseret lærer i nabolandet, der med sin klasse vil medvirke i forløbet. Eksperten i udviklingen af undervisningsmaterialer sikrer, at projektforløbet er i overensstemmelse med Fælles Mål og lærerplanerne i Schleswig-Holstein.

En interesseret lærer vil som minimum forpligte sig til at holde et forberedende og afsluttende med den eksterne ekspert, så det sikres, at lærerens behov og forventninger bliver en del af projektet, og at forløbet efter udførelse kan konceptualiseres til brug i andre sammenhænge.

I forlængelse af udførelsen af et digitalt projekt, har eleverne mulighed for at tage på gratis lejrskole sammen – både i Tyskland og i Danmark. Kontaktpersoner i alle kultKIT-kommunerne  vil være læreren og skolen behjælpelig med ansøgningen.

Som noget nyt er det muligt for kultKIT at refundere læreres ekstraarbejde udenfor almindelig arbejdstid og rammer.

kultKITs skoleprojekter kan gennemføres frem til mai 2021.

Er du interesseret?

Kontakt Jeppe Pers, projektleder af kultKIT, Center for Kultur og Borgerservice.
jceper@naestved.dk +45 2346 6032

Projektkoncept 1:
Sådan bor jeg i Femern-Bælt-regionen

Deltagere 8. og 9. klasser i hele Femern-Bælt-Regionen

Sprog: fremmedsprogene dansk og tysk

Indhold: Projektet er inspireret af http://www.saadanborjeg.dk/  . Der skal udvikles et digitalt landkort af Femern-Bælt-Regionen. De deltagende klasser skal producere en præsentationsvideo, som senere placeres på landkortet. Dvs. der laves en markering ved den by, hvor klassens skole ligger. Når man trykker på markeringen, vises klassens video. Videoen skal være på målsproget og kan handle om klassen, skolen, elevernes by, elevernes interesser m.m.
Formålet med det digitale landkort er at skabe nysgerrighed for eleverne i nabolandet og at motivere de deltagende elever til at bruge modsproget. Derudover skabes der en platform for fremtidige møder mellem de deltagende klasser.
De deltagende klasser får tilsendt et inspirationsmateriale, som er en samling af ideer til indholdet og rammen af præsentationsvideoen.

Projektet åbner op for etableringen af grænseoverskridende klassepartnerskaber.

Projektkoncept 2:
Quiz og spil

Deltagere: fra 5. – 7. klasse

Sprog: engelsk, dansk, tysk

Indhold: Der arbejdes i klassepartnerskaber (en dansk og en tysk klasse). Med udgangspunkt i et fælles emne udvikler klasserne quiz eller spil, som de sender til deres partnerklasse. Ved hjælp af apps som Quizzizz, Kahoot eller Quizlet bliver spillene udviklet. Klasserne afprøver hinandens spil og giver feedback. Dette giver klasserne muligheden for at videreudvikle på quizzen. På digitale platforme som skype eller google meet kan der aftales tidspunkter, hvor klasserne mødes og spiller sammen.

Projektkoncept 3:
Grænseoverskridende tegneserier

Deltagere: 5. -9. klasse

Sprog: engelsk, dansk, tysk

Indhold: Der arbejdes i klassepartnerskaber (en dansk klasse sammen med en tysk klasse). Lærerne inddeler klasserne i tomandsgrupper eller firemandsgrupper med lige antal danske og tyske elever. De danske og tyske elever skal samarbejde om at udvikle en tegneserie. Lærerne aftaler et emne eller også kan der udvikles et undervisningsmateriale med et fast emne. Konceptet kan bruges i fag som sprogfag, billedkunst, men også i naturfag. Før grupperne går i gang, skal de instrueres i, hvad en storyboard er og hvordan man udvikler det. Formålet er, at eleverne i fællesskab planlægger deres tegnefilm. Først når storyboardet er udviklet, skal de i gang med at lave deres tegnefilm. Der kan bruges apps som Toon Doon, Comic Maker eller Pixton. Klasserne kan oprette en fælles lukket facebookgruppe, hvor de præsenterer deres film for hinanden eller de kan på et senere tidspunkt mødes til en slags filmpremiere og se filmene sammen.

Projektkoncept 4:
De 17 verdensmål i Femern-Bælt-Regionen

Deltagere: 8. – 9. klasse, men konceptet kan også bruges i de ældste klasser på gymnasiet

Sprog: engelsk, dansk, tysk

Indhold: Der udarbejdes et undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i de 17 verdensmål for bæredygtighed. Forløbet indeholder tre problemstillinger, som beskæftiger sig med:

A) verdensmål 7 og 11 (Bæredygtig energi + bæredygtige byer og lokalsamfund)
B) verdensmål 11 og 12 (ansvarligt forbrug og produktion + klimaindsats)
C) verdensmålene 14 og 15 (livet i havet + livet på land).
Forudsætning for deltagelsen er, at man har arbejdet med de 17 verdensmål.
Eleverne i de deltagende klasser vælger en af de tre problemstillinger og inddeles derefter i mindre grupper, sådan at man i gruppen arbejder med den samme problemstilling. Problemstillingerne indeholder forskellige udfordringer, som eleverne skal forholde sig til og udarbejde løsningsmodeller til. På kultKITs hjemmeside skal der ligge slids til hver problemstilling på både dansk og tysk. Igennem slideshowet bliver eleverne introduceret i arbejdsgangen. Det sikrer, at de kan arbejde selvstændige og i gruppens eget tempo. Hver gruppe får tildelt en partnergruppe fra venskabsklassen, som arbejder med samme emnet. Grupperne deler deres ideer og resultater via apps som padlet, WeVideo eller Mindmeister. De kan også mødes via Skype eller google meet.

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer at arbejde innovativ og løsningsorienteret. De skal øve sig i at sætte deres problemstilling i perspektiv til lokalsamfundet. Derudover skal de lære at præsentere deres løsningsmodel og forklare deres tankegange til andre. Når eleverne udveksler deres løsningsmodeller med hinanden, lærer de også meget om partnerklassens kulturelle baggrund og tænkemåde.

Forslagene til projektkoncepter er udviklet af Susanne Ries