Uddannelse · 18 januar 2022 · Jeppe Pers

Kursus: Grenzklang og Sprachklang

Syng med på ”Grenzklang og Sprachklang”, som er er to spændende tværsproglige og tværfaglige sang- og sprogprojekter.

> TILMELD DIG TIL KURSET <

Fagligt indhold

Grenzklang består af et sanghæfte med seks nykomponerede sange med musik af Anders Møller og tekster af Mette Møller og Adeline Raahauge Muntenjon. I sangteksterne mødes det tyske og danske sprog, som rimes på tværs af hinanden, og sangene tager udgangspunkt i nære emner som familie og hverdagen.

Sangene suppleres af Sprachklang, et tilhørende undervisningsmateriale til tyskundervisningen på mellemtrinnet. Sangene kan bruges enkeltvis i tysktimerne, i en tværfaglig kontekst, eller på en fagdag, men kan også fint bruges som et fælles omdrejningspunkt i et grænseoverskridende elevmøde. Målet med dette materiale er at skabe en naturlig nysgerrighed for sprog og kultur i nabolandet.

Den primære målgruppe er elever i 5.- 6. klasse, men nogle af sangene kan også bruges i ind- og udskolingen. Alle deltagere får arbejdshæfter med hjem til afprøvning i egen klasse.

Dato og sted

Kurset afholdes fra den 21. april 2022 fra kl. 13-16 på Næstved Musikskole.

Næstved Musikskole
Skellet 29, 4700 Næstved.

Undervisere

Anders Møller, komponist og musiker, Adeline Raahauge Muntenjon, tyskfaglig konsulent i projektet Grenz-genial og Kerstin Lehmann, sproglig konsulent i tysk og DSA i VidensBy Sønderborg.
Projekterne er udviklet med midler fra KursKultur 2.0 og med støtte fra forlaget Dansk Sang.

KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling .
Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark.

Udbytte

Målet med dette materiale er at skabe en naturlig nysgerrighed for sprog og kultur i nabolandet.

Målgrupper

Kurset er for tysklærere og musiklærere.

Forplejning

Kurset er inkl. let forplejning.

Pris

Kurset er gratis. Deltagerne skal selv afholde udgifter til transport.

Spørgsmål?

Ved spørgsmål kan Jeppe Pers, kultKITs projektleder kontaktes.
Jeppe Pers – jceper@naestved.dk +45 2346 6032