Kultur · 05 juli 2021 · kultKIT

Mænd fra kirkerne i Østholsten besøger Tønder

Mændene i Østholstens kirkekreds har i flere år haft en mandegruppe bestående af 40 til 70-årige mænd. Fra den 20. til den 22. august tager de på udflugt til sognene Tønder og Ubjerg. Sammen med kirkegængerne der skal de tale om grænselandet nu 101 år efter folkeafstemninger samt høre om erfaringer og historier fra grænselandet.


Kvinder dominerer kirken

Desuden vil de også tale om sogneliv i dansk-tysk sammenhænge – især med fokus på, hvordan mænd kan komme til at spille en større rolle i kirkearbejdet, end de gør i dag, hvor kvinderne ofte er de mest aktive. Deltagerne skal også mødes til en fælles gudstjeneste.
Sognepræst Dorothea Lindow fra Tønder pastorat har tidligere arbejdet som præst i Østholsten og hun mener, at det er et problem, at kirken i dag er domineret af kvinder.
– Kirken er blevet meget kvindelig, vi taber mændene, siger hun og tilføjer, at mange af de aktiviteter, der foregår i kirkeregi i dag, ikke er så interessante for mænd.

Aktiviteter for mænd
Frank Karpa er præst i Østholsten, hvor hans primære opgave er at arrangere aktiviteter for hele familien i 36 små sogne – herunder især aktiviteter, der tiltrækker mændene.
– Mænd er ofte lidt mere handlingsorienterede end kvinder. Vi har for eksempel netop haft en weekend, hvor mændene har bygget tømmerflåder sammen med deres børn, fortæller Frank Karpa og fortsætter:
– Mændene sagde alle, at det var en skøn weekend og dejligt at tale med de andre mænd.
Hvert år tager de østholstenske mænd på udflugt, men det er ikke bare hygge. Der er altid et tema. Sidste år var gruppen i Berlin.
– Mandearbejdet er vigtigt, fordi mænd får talt om andre ting, når der ikke er kvinder til stede. Jeg mener, at det er med til at højne deres livskvalitet, siger Frank Karpa.
Han kender selv lidt til det dansk-tyske grænseland, da han er født og opvokset i Slesvig-Holsten og husker, at der stadig var spændinger i grænselandet, da han var barn i 70’erne.

Grænseregional mentalitet
I Tønder kommer gæsterne fra Østholsten til at bo på Bed & Breakfast.
– Det er et spændende projekt, der viser perspektiverne i viden- og erfaringsudvekslinger mellem Danmark og Tyskland og den østlige og vestlige del af grænseregionen. Projektet skal være med til at fremme en grænseregional mentalitet, der har betydning for, hvordan vi forstår og bruger kulturtilbud på tværs af grænsen, siger Jeppe Pers, projektleder for kultKIT, der støtter besøget med 3000 euro/22.000 kr.