Kultur · 25 maj 2021 · kultKIT

Boost til dansk-tyske møder hen over Femern Bælt

Et par tusinde børn, unge og voksne deltager i 2021 i kulturudveksling hen over Femern Bælt: Gymnasieelever lærer om tysk virksomhedskultur, en beach soccer-cup vil skabe liv på strandene og en helt ny platform for dansk-tyske e-sport-spillere er snart klar.

I år har kultKIT foreløbigt bevilget 767.000 kroner til seks nye dansk-tyske projekter, der involverer 1000 børn, unge og voksne. Der er penge til endnu flere. Når året er gået vil omkring 2000 børn, unge og voksne have deltaget i et kulturudvekslings-projekt hen over Femern Bælt.
– Vi regner med at bevilge yderligere omkring en million kroner i hele 2021. Alle kan stadig nå at søge. De to vigtigste krav er, at pengene går til dansk-tyske møder, og at de bliver gennemført i 2021, siger Jeppe Pers, der er projektleder for ”kultKIT: Dansk-tyske møder I Deutsch-dänische Begegnungen”.

Støttekroner

De første seks projekter har hver fået mellem cirka 70.000 og 143.000 kroner. Dog er Beach Soccer Cup 21 højdespringer med cirka 300.000 kroner. Fælles for alle projekter er, at man kan søge om penge til at dække transport-udgifter og overnatning samt mad og drikke til de frivillige medarbejdere og leje af lokaler og materialer, men ikke penge til lønninger og tabt arbejdsfortjeneste.
Nogle af arrangementerne finder sted til sommer, men et af dem er allerede i gang. De knap 100 3.g’er på Køge Gymnasium, der går på erhvervsøkonomisk linje, gik efter påske i gang med et seks uger langt dansk-tysk forløb med fokus på kultur og virksomhedsforståelse. De har allerede mødt flere firmaer og erhvervsorganisationer blandt andet tre mindre, nystartede firmaer fra Lübeck, som de har arbejdet med i workshops. Lige nu arbejder de i grupper for at finde ud af, hvilke muligheder firmaerne har for at få fodfæste i Danmark. Senere skal de udarbejde en markedsføringsstrategi og præsentere den.

Erhvervsliv, beach soccer og e-sport

Der er tale om et meget varieret undervisningsforløb, men endnu vigtigere: Projektet giver eleverne et indblik i, hvor vigtige de små og mellemstore virksomheder er for grænsesamarbejdet. En vigtig del af modulet er, at eleverne får de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger, hvilket forhåbentligt giver dem mod på selv at arbejde på begge sider af grænsen.
De øvrige projekter har travlt med planlægningen. Et af de to største arrangementer er en strandfodbold-turnering, Beach Soccer Cup 21, der i år finder sted på Lolland og Falster og i hele Nordtyskland. Det andet store projekt, der meget snart kan offentliggøre det første event, er e-sport-spil og turneringer hen over grænsen. I Kiel er Das Landeszentrum für eSport und Digitalisierung Schleswig-Holstein, LEZ.SH, ved at være klar med et 600 kvadratmeter stort e-sports-center og med en ny digitale platform, der skal rumme spil og spillere.

Lejr uden elektronik

I begyndelsen kommer meget til foregå online, men arrangørerne, Næstved Bibliotek og LEZ:SH planlægger, at spillerne på begge sider af grænsen lærer hinanden at kende og får lyst til at deltage i nogle af de fysiske arrangementer, ligesom der vil blive tilbudt foredrag og coaching.
Der er også to mindre projekter: En teltlejr for 45 danske og tyske børn. I ti dage skal de leve i lejren ude i en skov, der vil være masser af aktiviteter, men ingen mobiltelefoner eller anden elektronik. Også et dansk-tysk kunstprojekt for psykisk sårbare er ved at blive planlagt.

Ti minutter over til naboen

Om otte år åbner tunnelen under Femern Bælt for både tog og biler, hvilket betyder, at det vil tage syv minutter at krydse bæltet i tog og ti minutter i bil. Formålet med kultKIT er netop at fremme de dansk-tyske møder, hvor danskere og tyskere lærer hinanden bedre at kende. Det skal ske ved at modvirke sprog- og kulturbarrierer og ved at øge de interkulturelle kompetencer for foreninger, skoler, halvoffentlige og offentlige samt private initiativer.
– Det gør vi bedst ved at supplere det politiske og administrative samarbejde med møder mellem borgere. I fællesskab lærer vi at få en bedre forståelse af hinanden. Fælles uddannelsestilbud, men også kultur-, idræt- og fritidsaktiviteter er med til at skabe det fundamentet, som et øget erhvervssamarbejde skal stå på. siger projektlederen for kultKIT, Jeppe Pers, der tror, at tunnelen vil gøre hele Femern Bælt-regionen mere attraktiv for både kultur- og erhvervsliv.