Kultur · 15 februar 2020 · Jens Høvsgaard

Bro bro brille over Femern Bælt

Tidligere var børnesange og en guitarspillende pædagog fast inventar i de fleste danske vuggestuer og børnehaver. Sådan er det ikke længere. Andre pædagogiske strømninger, som for eksempel naturfag og nye læreplaner, har været medvirkende til, at sang og musik er blevet skubbet i baggrunden. Men nu skal Små Fødder, et nyt KultKIT-støttet initiativ, hjælpe rim, remser og Rapanden Rasmus tilbage i de mindstes dagligdag.

– Vi vil udstyre det pædagogiske personale med nogle konkrete værktøjer, så musik, sang og lyd igen bliver en naturlig del af de et- til fireåriges hverdag, siger Katrine Gjesing, der er børnekulturkonsulent i Næstved Kommune og initiativtager til projektet, der tager udspring i Børnekulturhus Næstved, men gerne må brede sig udover kommunens grænser.

– Vi skal have guitaren ned fra væggen, hvor den hænger og samler støv, siger børnekulturkonsulenten og understreger, at det ikke kun er andre pædagogiske tiltag, der lægger en dæmper på musikken i daginstitutionerne. En væsentlig faktor er også den enkelte pædagogs blufærdighed og tvivl på egne musiske evner.

Alle har en stemme

I en tid med tv-programmer som X-factor og andre talentprogrammer vil nogle givetvis have den opfattelse, at de ikke synger godt nok, men den forestilling, skal de lære at lægge på hylden, mener Katrine Gjesing.

– Alle mennesker har en stemme, der kan bruges, og det er vores og projektets opgave at hjælpe dem frem mod at kunne sige: ”Jeg kan godt synge med børnene”, siger hun og fortæller, at der i forbindelse med projektet blandt andet vil blive oprette en idébank med 25 børnesange, som kan bruges som inspiration til arbejdet med musiksamlinger for både børn i et- til toårsalderen og tre- til fireårige.

– På den måde kan genkendeligheden være med til at skabe tryghed og bygge bro i forbindelse med overgangen fra vuggestue til børnehave, siger Katrine Gjesing.

Henter inspiration i Tyskland

Selvom det er danske sange og sanglege, der skal på undervisningsprogrammet, har Gjesing og hendes kollegaer haft blikket rettet tværs over Femern Bælt for at hente nødvendig viden om, hvordan man som pædagog bedst gør brug af fantasi, krop og stemme som et pædagogisk værktøj.

– Med hjælp fra KultKIT har vi været så heldige at kunne knytte den tyske sanger og lektor i musik, Johanna Bookmeyer fra Musikschule Hannover Stadt til projektet, siger Katrine Gjesing.

Opfølgning og feedback

Bookmeyer har speciale i brugen af sang og musik i skoler og daginstitutioner og baseret på sin forskning har hun udarbejdet den synopsis, der skal danne afsæt for projektet i Næstved. Men også danske stemmer kommer til at bidrage til både undervisning og formidling.

Over et forløb på 12 kurser vil Kirstin Lundblad, der er lektor ved Rytmisk Musikkonservatorium og har en Master i børne- og ungdomskultur, træne sangteknik med 150 – 200 deltagende pædagoger, og efterfølgende vil Lonnie Kristiansen fra Næstved Musikskole besøge kommunens daginstitutioner for at deltage i en musiksamling, en sangleg eller lignende og som afslutning på besøget give feedback og vejledning om det fremtidige arbejde med musik, leg og bevægelse i institutionen.

– Det handler ganske enkelt om, at pædagogerne ude i institutionerne skal opleve, at det ikke er så indviklet at synge med børnene, og at vi i ”Små Fødder” giver dem et sikkert fundament at stå på, siger Katrine Gjesing.

Udskudt på grund af corona

Ifølge planen skulle Johanne Bookmeyer have skudt projektet i gang med et oplæg fredag den 13. marts, men på grund af de skærpede regler omkring møder og forsamlinger blev arrangementet i Børnekulturhus Næstved aflyst og udskudt til situationen igen er normaliseret.