Kultur · 12 august 2020 · Jens Høvsgaard, illustration Claudia Riemers, Die Brücke

Følelser og fornemmelser slippes løs

Når Næstved Kunstforening fra onsdag den 19. august og tre dage frem i samarbejde med kultKIT slår dørene op til den 18. udgave af kunstmessen Handi-Art, bliver det med kunst fra både Danmark, Tyskland, Litauen og Polen.

Selvom de udstillende kunstnere, der alle har en funktionsnedsættelse og er psykisk eller fysisk sårbare, udtrykker sig i mange forskellige kunstretninger, er der alligevel en fælles rød tråd i samtlige værker på udstillingen i Det Gamle Ridehus på Grønnegades Kasserne i Næstved.

En tråd med et signal om, at handicappede ønsker at leve uafhængigt og på lige fod med resten af samfundet.

– Kunst er kommunikation, og på Handi-Art kommunikerer folk fra mange forskellige lande på et fælles sprog og fortæller, at kunstnere med et mentalt handicap sagtens kan være gode kunstnere, siger Claudia Riemers fra Die Brücke, en nonprofit organisation med terapeutiske tilbud i den nordtyske by Lübeck.

Interkulturel erfaringsudveksling

På messen præsenterer hun selv en serie værker, hvor genkedelige motiver som sommerfugle er fanget i en dystopisk og mørk virkelighed, men hvor der også afsløres sprækker med håb om en anden og lysere tilværelse.

Hendes kunstnerkollega fra Die Brücke, Ulrike Riders, ser et lignende billede i den mulighed, Handi-Art giver de deltagende kunstnere.

– Udstillingen giver dig mulighed for at slippe følelser og fornemmelser løs i et stærkt kunstnerisk udtryk, siger hun og fortæller, at for den enkelte kunstner er det af stor betydning at kunne gøre det i et forum, hvor der samtidig kan udveksles erfaringer med ligesindede fra andre lande.

Den personlige og kunstneriske horisont bliver udvidet

Denne udveksling og det interkulturelle møde mellem handicappede kunstnere på tværs af Østersøen er af stor betydning for forståelsen af de deltagende landes kulturelle forskelle og ligheder, mener Christian Kuzieck, der ligeledes repræsenterer Die Brücke på udstillingen i Næstved.

Han understreger samtidig vigtigheden af, at messen udover at give kunstnere mulighed for at præsentere deres værker for et udenlandsk publikum også skaber rum for et sociokulturelt møde, hvor samspillet mellem kunst og mennesker påvirker den enkelte kunstner.

– Ved at lære folk fra en anden kulturel baggrund at kende, bliver dine egne horisonter udvidet og dine problemer og udfordringer sat i et andet perspektiv, siger han og bliver bakket op i sit synspunkt af kunstnerkollegaen Yves Sinon, der ser frem til gensynet med Næstved og nogle af de personlige kontakter, han fik, da han deltog i 2019-udgaven af Handi-Art.

– Det er lettere at dele vores personlige historier og visioner med hinanden, fordi interessen for kunst er et fælles grundlag, som i bedste fald kan sætte sygdommen i baggrunden, siger han.

Kunsten at håndtere corona

Udover det kunstneriske og kulturelle møde med udenlandske kollegaer håber Yves Sinon også, at dette års messe kan bidrage med nyt om, hvordan den aktuelle corona-situation er blevet håndteret i nabolandene.

– Det bliver interessant at tale om de interkulturelle forskelle, og om, hvordan man i de enkelte lande har håndteret denne specielle situation, siger han.

En situation, der desværre har sat begrænsninger for den litauiske kunstnergruppes bidrag til udstillingen. På grund af landets nationale forholdsregler og udrejserestriktioner har kunstnerne ikke mulighed for at deltage fysisk i messen. Deres værker har derfor taget turen til Næstved på egen hånd, så litauisk kunst alligevel vil være repræsenteret på udstilling.

Der er gratis adgang for publikum og åbent hver dag fra klokken 10 til 17.