Kultur · 03 juni 2020 · Jeppe Cecil Pers

Coronavirus: kultKIT hjælper med at gennemføre dit kultKIT-projekt

Info til projektaktører, der lige nu er forhindret i at udføre planlagte projektaktiviteter.

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis der er ændringer i dit projektforløb:

Start med at kontakte din kultKIT-kontaktperson for at drøfte detaljerne.

  • Ændringer i projektforløbet skal altid koordineres med en kultKIT-kontaktperson.
  • Undersøg om aktiviteten kan udskydes. Hvis det er nødvendigt at udskyde aktiviteter, så kan disse finde sted på et senere tidspunkt i 2020 under forudsætning af at aktiviteternes væsentlige indhold derved ikke forandres. Også udgifter, der direkte relaterer til de udskudte aktiviteter, kan udskydes, såfremt de er omkostningsneutrale.
  • Vær opmærksom på, udskydningen af projektaktiviteter skal godkendes af kultKIT-kontaktpersonen og at eventuelle omkostninger ved udskydelsen skal angives og godkendes.
  • Fortsæt med projektet så vidt det er muligt for at opnå de planlagte mål. Det vil være en skam, hvis dit projekt ikke bliver gennemført.

Støtteberettigede omkostninger

Hvis projektet ikke bliver gennemført: Det er kun de udgifter, der under ingen omstændigheder kan erstattes eller tilbagebetales, der er støtteberettiget. Hold omkostninger så lave som muligt, fx ved at udnytte en afbudsforsikring i forbindelse med rejser eller andre muligheder for annullering.

Målopfyldelse

Forandringerne må ikke få konsekvenser for projektets aktiviteter og indholdsmæssige målsætninger. I afslutningsrapportering skal der henvises til omstændighederne, følgerne for og ændringerne i projektet. Nævn også den officielle beslutning eller anbefalingen, som var årsag til ændringen.

Dokumentation

Din kultKIT-kontaktperson vil give dig en skriftlig bekræftelse på, at der må foretages ændringer i projektet.

Foto: Colourbox.dk /  #232319