Kultur · 15 juli 2021 · kultKIT

Gymnasium og universitet samarbejder

De 2. og 3. g’ere, der har tysk på Næstved Gymnasium og HF, får besøg af to dansklærerstuderende fra Christian-Albrecht-Universität zu Kiel.
De to dansklærerstuderende tilbringer september og en del af oktober på gymnasiet, hvor de vil arbejde som sprogassistenter i tysktimerne, men også i samfundsfag- og historie-timerne, hvis det er relevant. Til december tager 30 gymnasieelever og nogle af lærerne på genbesøg i Kiel.
Tanken er, at eleverne får talt mere tysk og måske får lyst til at lære mere tysk, mens de to studerende fra Kiel får øvet deres dansk og får kendskab til det danske skolesystem samt dansk kultur.

Hjælp til at udvikle projektet
Tysklærerne på Næstved Gymnasium og HF efterlyste et tysk-samarbejde, derfor kontaktede Henrik Rosleff, der er uddannelseschef på skolen, Jeppe Pers, projektleder for kultKIT. Det førte til at gymnasiet fik kontakt med Torsten Voss fra Institut for skandinavisk, frisisk og almen sprogvidenskab på Kiel-universitetet.
Derfra gik det stærkt.
– Vi var enige om, at projektet skulle vare så lang tid, at vores studerende kan begynde at drømme på dansk, siger Torsten Voss. Han ser frem til, at de studerende får et bredt kendskab til Danmark.
– De kommer til at lære det danske skolesystem at kende og den noget anderledes kultur og måde at omgås på, siger Torsten Voss.
Henrik Rosleff siger, at med mange elever i hver klasse giver en sprogassistent lærerne flere muligheder for at variere og niveauinddele undervisningen.
– Jeg håber, at eleverne bliver mere motiverede for at lære tysk, når de møder næsten jævnaldrende dansklærerstuderende, som også har valgt at kaste sig ud i den besværlige proces at lære et fremmedsprog, siger han.


Udenlandske studerende

De to studerende skal i løbet af deres seks uger i Næstved tilbringe en dag på en dansk grundskole og være med i undervisningen der for at få indblik i hele det danske skolesystem.
– Vi har altid nogle udvekslingsstuderende, og efter sommerferien har vi en fra USA, en fra Italien og en fra Argentina. De vil få et modul om ugen for at lære dansk af de dansklærerstuderende, siger Henrik Rosleff og fortæller, at de studerende netop har dansk som fremmedsprog, og derved får de mulighed for også at prøve den del af.
I december skal 30 elever og fem lærere fra Næstved på besøg i Kiel, hvor de to dansklærerstuderende skal tilrettelægge et program for dem.

Håber på fast samarbejde
Både Torsten Voss og Henrik Rosleff håber, at projektet kun er begyndelsen på et længerevarende samarbejde.
– Vi håber på, at det bliver en succes og har allerede talt om, hvorvidt vi kan gentage det i foråret 2022, siger Henrik Rosleff og fremhæver, at det giver en god energi til faget og en større kulturforståelse mellem de to regioner, der snart bliver knyttet tæt sammen.
Torsten Voss satser på, at han kan få de danske elever med på hans ”tandem-cafe”, hvor de studerende mødes på Zoom.
– kultKITs uddannelsesprojekter er med til at støbe fremtidens vækstfundament ved at hæve kvaliteten i nabosprogsundervisningen. Det er nu vi sikrer, at den kommende faste Femern Bælt-forbindelse bliver en succes, siger kultKITs projektleder Jeppe Pers.
Han håber, at samarbejdet mellem gymnasiet og universitetet kan fremme bane vejen for andre lærerudvekslingsprojekter og organisatoriske skolesamarbejder.
kultKIT har bevilget 15.000 euro/ 110.000 kroner til projektet.