Kultur · 13 marts 2020 · Jens Høvsgaard

I skyggen af corona: KultKIT godkender ni nye dansk-tyske projekter

Mennesker mødes og kulturel forståelse opstår. Det er den overordnede vision bag det dansk-tyske interregprogram KultKIT.

Derfor yder programmet støtte til en lang række projekter og arrangementer, hvor danske og tyske borgere i alle aldre får mulighed for at mødes omkring et fælles projekt. Det kan være på sportsbanen, i teatersalen, på skolebænken eller et helt fjerde sted.

Men netop nu er frygten for en yderligere spredning af corona-virusset en udfordring for sådanne initiativer.

– Vi tager naturligvis alle de forbehold og hensyn, der skal tages, og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i den aktuelle situation, samtidig med, at vi planlægger tiden efter denne særlige periode, siger Jeppe Cecil Pers, der er projektleder for paraplyprojektet KultKIT.

Amerikansk fodbold og børnesange

Sidste år modtog 34 dansk-tyske arrangementer og møder økonomisk støtte fra KultKIT, og ifølge Jeppe Cecil Pers vil antallet af støttede arrangementer stige i år og næste år. Således er der netop i denne uge givet tilsagn til ni nye projekter.

– Vi er vældig glade for kvaliteten i de støttede projekter og diversiteten i dem, siger projektlederen og peger på, at der blandt andet er givet støtte til et projekt med fokus på mere sang og musik i børnehaver og vuggestuer, et ungdomssamarbejde omkring amerikansk fodbold mellem klubber fra Lübeck, Næstved og Slagelse, seniordans på Lolland og to kunstudstillinger.

Flere projekter og fleksibel hjælp

Der er et særligt fokus på Danmark og Tyskland i år. 2020 er 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark, og året er samtidig udnævnt til dansk-tysk kulturelt venskabsår.

Jeppe Cecil Pers håber derfor, at denne ekstra opmærksomhed på det dansk-tyske kan være med til at sætte endnu flere projekter i søen, og han forsikrer, at den nuværende situation ikke kommer til at begrænse den rådgivning, KultKIT giver til ansøgere af støtte.

– Vi måtte desværre aflyse vores planlagte informationsmøde i Nakskov i denne uge, men vi garanterer, at hverken aflysningen eller corona-faren vil begrænse vores rådgivning fremover. Vi tilpasser os situationen og er fleksible i vores behandling af både ansøgninger og planlagte arrangementer, siger han.

Som situationen er netop nu, bliver samtlige planlagte arrangementer aflyst på grund af risikoen for corona-smitte, men det er ikke ensbetydende med, at arrangementerne ikke bliver til noget.

– Rigtig mange danskere og tyskere i vores grænseregion har set frem til at mødes og udfordre hinanden kulturelt, og det er vores ambition, at alle de planlagte arrangementer afholdes, når situationen har stabiliseret sig, siger Jeppe Cecil Pers.