Kultur · 08 oktober 2021 · Jeppe Pers

kultKIT lukker for nye ansøgninger

Efter stor succes i 2021, må kultKIT lukke for kassen, der har finansieret mange aktiviteter hen over grænsen. Grunden til, at kultKIT: Dansk-tyske møder I Deutsch-dänische Begegnungen har lukket for ansøgninger, er, at der nu er modtaget ansøgninger om flere penge, end der afsat i puljen. Dansk-tyske projekter forventes igen at kunne modtage støtte i oktober 2023.

Den folkelige og faglige udveksling i den dansk-tyske grænseregion er for alvor kommet i gang efter Coronakrisen. kultKIT har i 2021 bevilget penge til 21 nye dansk-tyske projekter og 30 projektforberedende møder, alt i alt 1,8 millioner kroner. Siden efteråret 2018 har kultKIT i alt bevilliget 2,6 millioner kroner til foreninger, skoler og andre aktører, der har brugt pengene til at etablere samarbejdsrelationer med Tyskland.

kultKIT glæder sig over den store interesse for dansk-tyske møder og projekter. På trods af Coronakrisens udfordringer har projektpuljen været en kæmpe succes. Flere tusinde jævnaldrende danske og tyskere har mødtes for at lære sammen og lære af hinanden, vise hinanden hvor attraktiv deres region er, have det sjovt sammen og udfordre hinanden.

– De mange fysiske dansk-tyske møder øger den interkulturelforståelse blandt de mange tusinde projektdeltagere, hvilket danner et helt andet grundlag hos de kommende generationer af arbejdstagere for at skabe grænseoverskridende vækst i regionen, siger Jeppe Pers, der er projektleder for kultKIT.

Coronakrisen spændte ben

kultKIT-projektet stod overfor svære udfordringer i 2020, da ikke blot grænsen, men både det tyske og danske samfund lukkede ned. 2021 har ligeledes været præget af strukturelle udfordringer. Kampen mod Corona gjorde det stadig vanskeligt at mødes på tværs af grænsen. kultKIT-projektpartnere tog de nødvendige overordnede beslutninger – bl.a. blev projektperioden forlænget – og igangsatte en række tiltag for at fremme projektfremdriften.

– At projektpuljen har været så populær i specielt tredje kvartal af 2021, skal vi takke de mange engagerede og ihærdige lærere og foreningsmennesker for. De knokler og brænder for at gøre en forskel for specielt de unge, siger Jeppe Pers og påpeger at kultKIT først afsluttes i marts 2022, men at fokusset nu skifter til fremme af forvaltningssamarbejdet på tværs af grænsen.

Penge til dit dansk-tyske projekt

kultKITs projektpuljes popularitet betyder, at mange danske og tyske projektmagere strander med deres projektideer.

– Jeg har det rigtigt dårligt med, at der er gode projekter, der nu ikke lader sig gennemføre som planlagt, siger Jeppe Pers og tilføjer, at kultKIT forventer, at tilbageløbsmidler, dvs. penge som igangværende projekter ikke får brugt, kan bruges til nye projekter

– Vi regner med at kunne bevillige mindre projekter frem mod 2022. Samtidigt har vores dygtige kollegaer i søsterprojektet KursKultur stadig penge i deres transportpulje, siger Jeppe Pers og fortæller, at kulKIT sammen med sine partnere samarbejder, Interreg Deutschland-Danmark og Region-Sønderjylland-Schleswig vil oprette en fond, der støtter dansk-tyske borgernære projekter fra oktober 2023 til 2030.

Billedetekst: Elever fra Thomas-Mann-Schule i Lübeck og Næstved Gymnasium HF deltager i en fælles workshop.