Kultur · 08 juni 2020 · Jens Høvsgaard

Nye måder at mødes på

Tre forårsmåneder med coronaepidemi har ændret vores verden og måde at leve på. Vi har vænnet os til at holde os på afstand af hinanden, at spritte hænder flere gange dagligt og at undgå større forsamlinger.

Men selv om den nye virkelighed sætter begrænsninger for kultKIT og andre aktiviteter, hvor mødet mellem mennesker på tværs af kulturer og landegrænser er i fokus, så åbner den også for nye muligheder for fællesskab i grænseregioner.

Mere fokus på det lokale

Det mener blandt andre den tyske fremtidsforsker Matthias Horx, der netop nu er aktuel med bogen Die Zukunft nach Corona. Ifølge Horx er corona-pandemien et af den slags historiske øjeblikke, der får fremtiden til at ændre retning.

I en nylig offentliggjort kronik i forbindelse med bogudgivelsen skriver han blandt andet.

– I øjeblikket bliver jeg ofte spurgt om, hvornår alt vender tilbage til det normale. Mit svar er: aldrig! Verden, som vi kender den, opløses, men der kommer en ny verden efter den.

Matthias Horx forudser, at globaliseringen, som vi kendte den før coronaen, fremover vil blive afløst af en såkaldt glokalisering. Et udtryk for, at globale produkter og tendenser indlemmes lokalt og tolkes i en lokal kulturel sammenhæng.

Noget der, ifølge fremtidsforskeren, især vil komme til styrke samarbejdet i de europæiske grænseregioner. I stedet for at rejse til fjerne egne efter varer og oplevelser, vil vi i øget omfang fremover få øjnene op for de nære muligheder på den anden side af landegrænsen, mener han.

– Lokal produktion vil blomstre, netværk bliver mere lokalorienterede, og håndværk vil opleve en renæssance. Det globale system driver i retning af glokalisering – lokalisering af det globale, skriver han i kronikken.

Interregprogrammer skaber løsninger

Lewe Kuhn, der er leder af Sekretariat Interreg Deutschland-Danmark, mener også, at vi skal indstille os på, at coronaen får indflydelse på vores fremtid. Og det er hans overbevisning, at Interregprogrammerne vil komme til at spille en vigtig rolle i en tid, hvor der kommer øget fokus på lokale og regionale relationer.

– Jeg mener, at Interreg kan være med til at skabe løsninger i en verden med en ny normalitet. Ved at samle færdigheder og styrker på begge sider af grænsen og udveksle erfaringer opnås der bedre løsninger, og Interreg Deutschland-Danmark er især optaget af at udvikle løsninger på udfordringer, der ikke stopper ved vores grænse, siger han.

Sammen på afstand

Under corona-krisen har en væsentlig udfordring for det grænseoverskridende samarbejde været den manglende mulighed for at mødes ansigt til ansigt. Den lukkede grænse og forsamlingsforbud har medført en række aflysninger af planlagte arrangementer og møder, og hos de enkelte Interreg-projekter har man måttet vænne sig til hjemmearbejdspladser og møder på Zoom og andre virtuelle mødeplatforme.

Angela Jensen, der er ansvarlig for presse, kommunikation og projektrådgivning hos kultKITs søsterprojekt KursKultur, vil til enhver tid foretrække fysiske møder, hvor deltagerne kan være spontane og dermed nemmere overvinde eventuelle sprogbarrierer og andre udfordringer. Men hun er indstillet på, at også virtuelle møder fremover vil blive en del af KursKulturs dansk-tyske kulturudveksling.

– Man kunne forestille sig at en mindre gruppe forbereder projektet og mødes fysisk. For at nå en større gruppe deltagere kunne en del af projektets indhold så forberedes virtuelt, og grupper i hvert sit land kan arbejde med indholdet. Derefter mødes man på nettet, præsenterer og udveksler erfaringer. Omvendt kunne en aktør også gennemføre en workshop eller lignende hos en udvalgt gruppe på den ene side af grænsen og tilbyde livestream-deltagelse, siger hun.

Nyt interregprogram i støbeskeen

Lewe Kuhn deler Angela Jensen opfattelse af vigtigheden at det fysiske møde. Det vil være trist, hvis alt fremover kommer til at foregå virtuelt, og han håber, at vi snart igen kan mødes ansigt til ansigt.

Men det er vigtigt, at vi fremover kan omstille os hurtigt og fleksibelt, hvis en ny udfordring lukker vores samfund ned, mener han, og selvom han håber på et snarligt farvel til tiden med corona, så er der også elementer i den nuværende corona-hverdag, han gerne vil bevare.

– Corona-situationen har givet os mere tid sammen med familien og mulighed for at kunne glædes over selv små ting i livet. Den erfaring vil jeg gerne tage med mig videre, siger sekretariatslederen, der siden april har været i gang med at planlægge Interreg 6A-programmet, der efter planen skal afløse det nuværende program, der løber ud sommeren 2021.

– Det kan naturligvis ikke udelukkes, at corona-pandemien også vil få indflydelse på den kommende Interreg-finansieringsperiode. Vi må vente og se, hvilke beslutninger og retningslinjer der træffes i Bruxelles, men vi vil bestemt gøre alt, hvad vi kan for at fortsætte med at have et attraktivt Interreg-program i vores tysk-danske region, siger Lewe Kuhn.

 

Foto: Colourbox #43990399