Uddannelse · 19 marts 2020 · Jens Høvsgaard

Skolebørn løber for klimaet

De fleste taler om klimaet og de udfordringer, verden står overfor. På Kobberbakkeskolens afdeling Rønnebæk i Næstved nøjes forældre og elever ikke blot at tale om klimaindsatsen, de er grønne frontløbere og har haft klima og miljø på dagsordenen mange år før, den svenske skolepige Greta Thunberg første gang rejste kritik af verdens klimafornægtere.

– Vi er en grøn skole og har som én af blot tre skoler i hele verden fået tildelt det grønne flag 25 år i træk, siger Bjarke Falgren fra skolens forældreforening i en henvendelse til KultKIT.

Strenge internationale krav

Grønt flag – Grøn Skole, som står bag uddelingen af grønne flag, er en del af et internationalt samarbejde om miljøundervisning. Det internationale samarbejde har eksisteret siden 1994, og i Danmark bliver det varetaget af blandt andre Biologiforbundet, Geografforbundet og Friluftsrådet, og før det grønne flag kan stryge til tops på skolens flagstang, er der en række krav, der skal opfyldes. Der skal nedsættes et miljøråd bestående af skolebetjent, lærere og elever, og hvert eneste år skal det kunne dokumenteres, at der spares mindst 10 procent på vand, papiraffald eller elektricitet.

I et interview med Folkeskolen.dk forklarer Ida Kryger fra Friluftsrådet, at der er en mening med de strenge krav.

– Det er et internationalt projekt, og kravene er ens i alle deltagerlandene. Ellers skulle jeg og koordinatorerne i de andre lande hver især sidde og dømme eller skønne, hvilke skoler der er mere eller mindre grønne. Konsekvensen af det kunne let blive, at Grønt Flag ville miste sin værdi, siger hun til bladet.

Inviterer tyske skoleelever med i klimakampen

Når Rønnebækskolen den 18. september forhåbentlig modtager det grønne flag for 26. gang, afholder forældreforeningen samme dag sit årligt tilbagevendende klimaløb, Rønnebækløbet, i skoven Fruens Plantage tæt ved Næstved. I forbindelse med løbet rejser børnene penge til en klima- og miljøindsats via løbskontrakter med familie, venner og sponsorer. Pengene, der bliver løbet ind, bliver investeret i træplantningsprojekter, som kan fjerne CO2 fra atmosfæren.

Sidste år fjernede eleverne således 168 ton CO2 ved at donere pengene til organisationen Climate Care, og i år håber både elever og forældreforening, at de kan få en tysk skole til at løbe med.

– Vi ser en dag som denne som et ideelt afsæt for at skabe en ramme for et interkulturelt møde mellem danske og tyske skolebørn med miljøet og fællesskabet som naturligt omdrejningspunkt, skriver Bjarke Falgren fra forældreforeningen i sin henvendelse til KultKITs partnerbørs hvor han også fortæller, at arrangementet, der er planlagt til at strække sig over to dage, også vil indeholde en række andre fællesaktiviteter og en officiel ceremoni, hvor Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen hejser det grønne flag i skolegården.