Kultur · 12 februar 2021 · Kultur

Støtte til dansk-tysk samarbejde fortsætter

Skoler, foreninger og uddannelses-steder, der gerne vil samarbejde med kolleger syd for grænsen, har nu mulighed for at søge kultKIT om penge i hele 2021.

kultKIT, der finansieres af EU, fortsætter frem til 31. marts 2022.
– Det er fantastisk. Det kommer virkelig til at gavne borgerne, siger Jeppe Pers, der er projektleder for kultKIT. Egentligt skulle kultKIT være stoppet til sommer, men forlængelsen giver organisationer, foreninger og andre dansk-tyske partnere mulighed for at samarbejde i hele 2021. Formålet med kultKIT’s projekter er netop at lære naboen på den anden side af grænsen at kende, hvilket har været stort set umuligt under corona-restriktionerne.

– Nu kan partnerne udvikle projektforløb sammen og forhåbentligt snart mødes og samarbejde, som vi kunne inden coronaen. Det har stor betydning for borgerne og for samfundet, siger Jeppe Pers, der selv er vokset op i det danske mindretal.

Lewe Kuhn, der er leder af Interreg-sekretariatetet i Kruså, vurderer, at kultKITs formål og resultater bidrager til en positiv udvikling af det dansk-tyske samarbejde. Han fremhæver, at det er kultKITs mange spændende ”people to people”-projekter, der bringer rigtig mange mennesker sammen på tværs af grænsen.

– De mange samarbejdsprojekter, der realiseres ved hjælp af kultKIT, tydeliggør merværdien af det grænseoverskridende samarbejde. Projektsamarbejdet understøtter den gensidige interkulturelle forståelse, giver et indblik i nabosproget, nabolandets livsstil og vores fælles historie, siger Lewe Kuhn og fortsætter:
– Corona-restriktionerne har betydet, at mange projekter ikke kunne gennemføres i 2020. Nu tør vi håbe, at det snart lader sig gøre at mødes fysisk hen over grænsen.

– Jeg er især glad for at forlængelsen giver uddannelserne og foreningerne på begge sider en mulighed for at styrke samarbejdet. Vi støtter udvekslingsprojekter, digitale projekter, indholdsrige besøg i nabolandet og har et fantastisk netværk, vi stiller til rådighed, siger Jeppe Pers.

kultKITs målsætning er at øge de interkulturelle kompetencer for foreninger, skoler, halvoffentlige og offentlige samt private initiativer.

Det er ikke bare muligt at søge om tilskud til aktiviteter, men også at søge om tilskud til at planlægge dem – fysisk eller digitalt. Uanset hvordan er målet, at de to parter kan gennemføre aktiviteter sammen og lære af hinanden.

– Det er gennem fællesskabet, at man udvikler sig sammen med naboerne, siger Jeppe Pers og tilføjer:
– Vi er godt i gang med at lægge nye planer for i år og for begyndelsen af næste år. Mange af projekterne i 2020 blev jo beskårede eller aflyst på grund af coronaen.

Næste ansøgningsfrist for at søge penge til projekter er 28. februar
Læs mere om mulighederne for at søge penge til grænseoverskridende kulturelle projekter gennem kultKIT på https://kultkit.eu/tilskud/