Uddannelse · 16 februar 2020 · Jens Høvsgaard

“Tyskland er ikke et gammeldags land – vores system virker bare på en anden måde”

Når man plotter den direkte fugleflugtslinje mellem Næstved Gymnasium i Danmark og tyske Thomas Mann Schule i Lübeck ind på et kort, er resultatet en distance på 167 kilometer.

Det kan synes som en stor afstand, og da elever fra de to skoler fik mulighed for at stifte bekendtskab med ungdomslivet i den modsatte ende af ruten, var deres første indtryk da også, at der nærmest var en verden til forskel på dagligdagen i Danmark og Tyskland.

”Men i virkeligheden er det slet ikke så forskelligt. Det fandt vi ud, da vi besøgte Næstved,” skriver eleverne fra klasse Eb på Thomas Mann Schule i en rapport, de har produceret som afrunding på det KultKIT-finansierede projekt ”Udforske fællestræk”.

Danske studerende tjener penge

I projektbeskrivelsen bliver der lagt op til, at der skal sættes fokus på interkulturel forståelse og nabolandets sprog. Ting, der praktiseres bedst, når mennesker mødes ansigt til ansigt.

Derfor har eleverne fra 2. a i Næstved og klasse Eb i Lübeck over to omgange været på tredages-besøg på hinandens gymnasier. Her har de deltaget i fælles projektundervisning og sammen besøgt kulturelle seværdigheder. Under deres besøg har de været indkvarteret privat og har derfor også haft mulighed for at stifte bekendtskab med familie- og fritidslivet i det andet land.

”En af de vigtigste ting, vi har lært, er, at de to lande faktisk er meget ens. Både danskere og tyskere er ret fordomsfrie,” bemærker de tyske elever i deres rapport, samtidig med, at de undrer sig over, at mange danske skole- og gymnasielever har fritidsjob.

”Det er ikke almindeligt i Tyskland, og hvis man tager et fritidsjob i Tyskland, er det som regel ikke for pengenes skyld, men af interesse,” skriver de.

Undervisning i cyberspace

De tyske elever hæfter sig også ved, at der på et dansk gymnasium bliver brugt computere i en overvejende del af undervisningstiden. Det er ikke tilfældet i Tyskland, og det er ikke fordi man ikke følger med tiden i Tyskland, mener eleverne:

”Det er vigtigt at bemærke, at Tyskland faktisk ikke er et gammeldags land – vores system fungerer bare på en anden måde, men det gør det ikke ringere end det, vi har oplevet i Danmark,” skriver de.

I rapportens afrunding sætter eleverne fra Thomas Mann Schule ord på udbyttet af mødet med eleverne fra Næstved Gymnasium og konkluderer, at der er forskelle på kulturen og skoledagen i de to lande, men ikke så afgørende store, at de forhindrer, at der skabes stærke bånd på tværs af grænsen.

”Naturligvis kan sproget være en barriere, men barrierer er til for at blive brudt,” konkluderer de tyske studerende.