Kolofon – Impressum

Indehaver kultKIT 2 ’Dansk-tyske møder’

 kultKIT2

Center for kultur og Borgerservice

Teatergade 6
4700 Næstved

 

Hvis du har spørgsmål om indholdet på hjemmesiden eller hvis du opdager fejl, er du velkommen til at kontakte den daglige redaktør af hjemmesiden:

Freya Anduin, kommunikationskonsulent

freya(at)kultkit.eu,

+45 4240 1360

 

Informationer om databeskyttelse på hjemmesiden

kultKIT2 tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorlig. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Cookies

kultKIT.eu anvender ikke cookies.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Eventuelle personfølsomme oplysninger på hjemmesiden er kun offentliggjort med de involveredes udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke, det kræver blot en uformel underretning pr. e-mail. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den databehandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

 

 

Impressum

 Betreiber der Homepage:

kultKIT 2 ’Dansk-tyske møder’

 kultKIT2

Center for kultur og Borgerservice

Teatergade 6
4700 Næstved

 

Haben Sie Fragen zum Inhalt der Homepage oder haben Sie Fehler entdeckt, hören wir gerne von Ihnen. Sie können sich jederzeit an den Redakteur wenden:

 

Freya Anduin, kommunikationskonsulent

freya(at)kultkit.eu,

+45 4240 1360

 

Datenschutzhinweise der Homepage

kultKIT nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Cookies

kultKIT.eu verwendet keine Cookies.

 

Ihre Rechte
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

 

 

 

kultKIT: Dansk-tyske møder: Kompetencer, interaktion og forståelse

Projektet kultKIT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og medfinansieres af projektpartnerne: Næstved Kommune (Leadpartner), Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Kreis Ostholstein, Stadt Fehmarn, Förderzentrum Kastanienhof og Hansestadt Lübeck.

 

kultKIT: www.kultkit.eu

INTERREG Deutschland – Danmark: www.interreg5a.eu