Kultur · 08 juni 2020 · Jeppe Cecil Pers

Nyhedsbrev 3 _ maj 2020

Vi må få det bedste ud af Corona

I kultKIT-projektet arbejder vi for at få det bedste ud af Corona-krisen.
Det gør vi ved forsat at støtte innovative mikroprojekter og har nu større fokus på, at digitale projekter udvikles og gennemføres online.

Målet er fortsat at kunne støtte den grænseoverskridende udveksling, samt fremadrettet at kunne tilbyde et værdifuldt supplement til de klassiske fysiske møder i kraft af genanvendelsen af die digitale projektkoncepter.

Den lukkede grænse giver nye muligheder

Ni godkendte kultKIT-projekter, tre kultKIT-Fagdage, tre store informations- og matchmakingmøder, et politisk arrangement med fokus på det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde og et fagligt følgegruppemøde, er enten blevet aflyst eller flyttet.

For at minimere konsekvenserne af den lukkede grænse, har kultKIT-partnerne i dialog med projektaktørerne udvidet fleksibiliteten i administreringen af de klassiske møde-projekter. Det betyder, at skoler, foreninger, institutioner og interesserede borgere stadig modtager detaljeret rådgivning, individuelt og som webinarer. Det muliggør at fortsætte dannelsen af ny samarbejder.

De tre planlagte kultKIT-Fagdage har til formål at initiere strukturerede samarbejder mellem danske og tyske idrætsorganisationer på tværs af Femern Bælt, sætte spot på gadekunst og forebyggelsen af hærværk i det offentlige rum, og forsætte dialogen og besigtigelsen af nye, moderne udendørs idrætscentre.

Alle planlagte fagdage forventes at blive gennemført i andet halvår af 2020 og første halvår af 2021.

Vi søger skoler til nye udviklingsprojekter

kultKIT er i færd med at hjælpe en række nye innovative projekter på vej. Digitale projekter, der forbinder dansktysk interaktion med form og indhold, der i konceptuel form kan genbruges og komplementere de klassiske fysiske møder.
Lige nu søger kultKIT skoler fra Femern Bælt-regionen, der ønsker at medvirke i udviklingsprojekter.

En ekspert i undervisningsmaterialer skaber projektforløb på baggrund af skolernes behov. Dermed banes vejen for en helt ny projekttype, der muliggør udvekslinger trods lukkede grænser og kommer til at skabe højere kontinuitet i den personlige kontakt mellem elever i klassiske skoleprojekter. Interesserede lærere kan læse mere om kultKITs skoleprojekter.

På vej mod en digital infrastruktur i samarbejdet

Lige nu rykkes rammerne for, hvordan drift og projektsamarbejde kan holdes i gang på trods af forsamlingsforbuddet og hjemmearbejde. For at sikre funktionerne i kultKIT-samarbejdet i den specielle situation og for at skabe et reelt supplement til de fysiske møder, banes vejen nu for en egentlig digital infrastruktur.

Best-practice, løsninger og potentielle risici drøftes gerne sammen med andre Interreg-projekter.

Bleiben Sie gesund

”Forbliv rask” er den nye tyske afskedshilsen, som vi også vil anvende her. Pas på jer selv, hinanden og den grænseoverskridende dialog.

Tak for interessen!

Jeppe Pers – Næstved Kommune

Send en mail til info@kultkit.eu, hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra kultKIT.